La FAE adopta un compromís de bones pràctiques i prevenció de l’assetjament

L’objectiu és proporcionar als participants de totes les edats la seguretat adequada, posar a l’abast del personal i els voluntaris la informació necessària i donar a conèixer com es poden resoldre els problemes específics que es deriven d’aquestes situacions

Alguns dels esquiadors amb l'equip tècnic de la federació
Alguns dels esquiadors amb l'equip tècnic de la federació FAE

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha adoptat un compromís de bones pràctiques i prevenció de les diferents formes d’assetjament o abusos. L’objectiu és proporcionar als participants de totes les edats la seguretat adequada, posar a l’abast del personal i els voluntaris la informació necessària i donar a conèixer com es poden resoldre els problemes que es deriven d’aquestes situacions. La política s’aplicarà a qualsevol persona o organització que actualment treballi amb la federació, tant si és de manera voluntària com remunerada, i a tots els esportistes i participants que en formen part.

La posada en funcionament del document, anomenat com ‘codi de conducta del personal de la FAE i voluntaris de protecció’, ha estat possible gràcies a la petició de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), envers la salvaguarda dels nens, i també gràcies al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut d’Andorra, i a la col·laboració del Ministeri de Cultura i Esports, que han ajudat la FAE en la validació del reglament i en la realització d’una primera formació del personal de la federació i dels clubs associats en relació, precisament, a l’abús infantil. Aquesta instrucció va estar promoguda per Govern, i es va dur a terme a través de la Fundació Vicky Bernadet.

L’objectiu d’aquesta salvaguarda és que tothom qui participi en les activitats de la FAE trobi suport i senti que es respecten els seus drets, desitjos i sentiments, sense por de ser discriminat o rebre tractes degradants.

L’objectiu d’aquesta salvaguarda és que tothom qui participi en les activitats de la FAE trobi suport i senti que es respecten els seus drets, desitjos i sentiments, sense por de ser discriminat o rebre tractes degradants. “S’ha de crear un entorn divertit i segur, lliure de qualsevol forma de discriminació, abús, violència, desemparament i explotació. Per als joves menors de 18 anys, aquests drets són primordials i estan inclosos en la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides”, ha defensat la federació.

Tots els membres de la FAE acceptaran el deure de protegir els esportistes i participants de totes les edats contra danys i abusos i hauran d’informar de qualsevol conducta sospitosa de posar en risc el benestar dels esportistes i participants. Cal destacar que la federació es mou pels vuit punts de salvaguardes internacionals que marca Unicef, que són desenvolupar una política de seguretat, establir procediments per donar resposta als incidents, oferir assessorament i suport, minimitzar els riscos per als nens, establir pautes de conducta, tenir cura en el reclutament i promoure la formació i la comunicació, treballar amb els socis i patrocinadors i establir protocols de seguiment I avaluació.

La FAE ha adoptat les descripcions de les diverses formes d’assetjament i abús tal com s’exposen en la Declaració de consens del CIO (2016)

D’altra banda, la FAE ha adoptat les descripcions de les diverses formes d’assetjament i abús tal com s’exposen en la Declaració de consens del CIO (2016) i que estan separades en cinc categories: abús psicològic, abús físic, assetjament sexual, abús sexual i abandonament. Aquestes pràctiques es poden basar en qualsevol motiu, com ara la raça, la religió, el color, les creences, l’origen ètnic, els atributs físics, el gènere, l’orientació sexual, l’edat, la discapacitat, l’estat socioeconòmic i les capacitats atlètiques, i pot ser presencial o en línia.

Així doncs, la FAE es compromet a assegurar que es duran a terme totes les accions necessàries per tractar i reconduir situacions anòmales, que les sospites i al·legacions referents a males pràctiques o abusos es prendran seriosament i que es donarà una resposta ràpida, adequada i de manera confidencial, que en funció de la gravetat del cas se sol·licitaran els serveis externs que corresponguin (policia, serveis mèdics, serveis d’atenció a la infància, serveis socials, etc), i que es durà a terme, en qualsevol cas, un seguiment de tots els possibles casos.

Etiquetes

Comentaris

Trending