El Govern clarifica el repartiment de les despeses de calefacció, aigua calenta i refrigeració

Es dona fins a l’1 d’agost del 2025 perquè tots els edificis que encara no en tenen instal•lin sistemes de comptatge del consum d’aquests serveis

Un instant de la roda de premsa en la qual s'ha presentat la normativa.
Un instant de la roda de premsa en la qual s'ha presentat la normativa.

El Govern vol deixar clar quina part de la despesa de calefacció, aigua calenta o refrigeració es podrà carregar sobre els llogaters i quina haurà d’assumir el propietari del pis. Aquest és un dels objectius del reglament relatiu al repartiment de costos en instal·lacions tèrmiques centralitzades que donin servei a més d’un usuari. El text s’emmarca en el full de ruta per a la millora de l’eficiència energètica en el parc immobiliari, indicat per la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

La normativa estableix l’obligatorietat del registre dels consums energètics i la distribució de la despesa en calefacció, aigua calenta i refrigeració dels edificis. D’aquesta forma, es podrà saber què gasta l’usuari i quin és el cost real i, d’aquesta forma, fomentar la reducció de la despesa, que també es podrà distribuir de manera justa i transparent entre els usuaris dels edificis.

Totes aquelles despeses que vagin associades al funcionament dels sistemes de calefacció, aigua calenta o refrigeració (manteniment, reparacions, consum d’energia per al funcionament dels aparells) aniran a càrrec dels propietaris

Actualment el parc immobiliari ja compleix majoritàriament amb els requisits establerts, però el text busca clarificar les obligacions i drets dels propietaris i llogaters. Així, el reglament especifica que totes aquelles despeses que vagin associades al funcionament dels sistemes de calefacció, aigua calenta o refrigeració (manteniment, reparacions, consum d’energia per al funcionament dels aparells) aniran a càrrec dels propietaris. Pel que fa a les despeses associades al consum, aquelles que siguin individuals es repercutiran en l’usuari final i les comunes aniran a càrrec del propietari.

Per fer-ho, caldrà conèixer amb precisió quin és el consum de cada llogater i, per tant, si no s’hi són, caldrà instal·lar sistemes de comptatge. El termini per aquells edificis que no estiguin encara adaptats a la normativa arriba fins a l’1 d’agost del 2025. El nou text també estableix que el propietari ha d’informar a l’arrendatari, abans de signar el contracte de les despeses repercutibles i del sistema de repartiment costos d’aplicació. Així, també haurà de justificar en el moment de la repercussió, el concepte i la quantitat, segons el sistema de comptabilització de consums o el coeficient corresponent.

Les exigències establertes per aquest reglament s’apliquen a totes les instal·lacions tèrmiques centralitzades que donin servei a més d’un usuari. En aquest sentit, el nou text també especifica que les instal·lacions tèrmiques dels hotels, aparthotels i qualsevol altre tipus d’allotjament turístic centralitzades no requereixen sistemes de comptatge d’energia per a la individualització de les despeses corresponents, a causa de la tipologia de servei que presten.

Finalment, el reglament defineix que en el cas d’habitatges de lloguer el nou sistema s’aplica quan el propietari estableixi un nou contracte d’arrendament. També queden exclosos de la norma aquells contractes que ja vagin inclosos en el preu del lloguer les despeses del consum d’energia, amb l’objectiu d’afavorir a l’usuari de l’immoble.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending