El 67% de l’electricitat consumida a Andorra el 2022 va ser d’origen renovable

FEDA ha tancat els càlculs de ‘mix energètic’, on s’ha constatat que el percentatge és més elevat que el dels països de l’entorn i superior al del 2021, que ja era d’un 63%

L'estany de l'illa.
L'estany de l'illa. FEDA

FEDA ha tancat els càlculs del ‘mix energètic’, en què es compara l’origen de tota l’energia que ha cobert la demanda d’electricitat del país. Més de dos terços de l’energia elèctrica consumida el 2022 a Andorra provenien de fonts renovables. És a dir, el 67% que representa, a més, un percentatge elevat en comparació amb els països de l’entorn, i superior al del Principat del 2021, que ja era d’un 63%.

Tot plegat, els resultats d’Andorra situa el percentatge de consum de fonts renovables per sobre del d’Espanya (aproximadament un 42%) i de França (aproximadament un 25%). El 2022 el total de l’electricitat consumida a Andorra ha estat de 554.791 MWh i gairebé el 67% ha estat d’origen renovable. Desglossat, un 38% ha estat eòlica, un 24% hidràulica i un 4% solar. A més, caldria afegir la valorització dels residus, que és un 8%, ja que la part procedent de l’aprofitament dels residus biodegradables és energia renovable. D’altra banda, també s’ha consumit un 15% d’energia nuclear, un 10% de gas, i un 1% de carbó.

El 2022 ha estat, des de la creació de FEDA i fins a la data, l’any en què s’ha consumit un percentatge d’energia renovable més important. Des de la distribuïdora es vol destacar l’aposta per les renovables, que té com a actiu principal per a la producció nacional la central hidroelèctrica, 100% renovable. Per això, a banda de les inversions per mantenir i fer el més eficient possible la central i la creació de noves infraestructures de fonts renovables —com el parc solar de Grau Roig—, FEDA va apostar des del 2019 per fomentar les fonts netes també en la importació. Mitjançant els contractes de compra d’energia a llarg termini s’ha garantit que bona part de l’energia importada provingui de fonts renovables.

Per continuar incrementant el pes de les fonts d’energia renovables, que són les que més contribueixen a lluitar contra l’emergència climàtica, FEDA té un pla d’acció d’inversió en infraestructures de producció verdes, amb el parc eòlic del pic de Maià com a prioritat, ja que tindria un gran impacte en el global de la producció nacional. A més, aquestes noves infraestructures permetrien incrementar l’autosuficiència energètica, que és una de les claus per afrontar la situació volàtil del mercat de l’energia.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending