La venda d’una societat impedeix que Mútua Elèctrica tanqui el 2022 amb un dèficit de 90.000 euros

L'operació, amb un benefici de 2,1 milions en permet destinar 293.000 a dividends pels accionistes i 55.673 a retribucions del consell d'administració

Comentaris

El president del consell d'administració de Mútua, Joan Albert Farré conversa amb el secretari, Joan Ramon Peralba.
El president del consell d'administració de Mútua, Joan Albert Farré conversa amb el secretari, Joan Ramon Peralba. BRU NOYA

La venda de la societat Cable Mútua de Serveis que ha generat un benefici de 1.176.175 euros ha fet que Mútua Elèctrica no hagi tancat l'exercici 2022 amb un dèficit de 90.000 euros. L'empresa ha celebrat aquest dilluns a la nit una llarga junta general d'accionistes.

El president del consell d'administració, Joan Albert Farré ha assegurat que la situació econòmica ha millorat aquest any i que al tancament del mes de maig el saldo era positiu en 250.000 euros tot i que caldrà seguir l'evolució en els darrers mesos de l'any.

Pel que fa al balanç del 2022, hi ha hagut una davallada de 300.000 euros en el material tangible de la societat; la conjuntura energètica amb el descens del marge de beneficis; i l'augment de les despeses de personal han estat les principals causes a destacar d'un balanç salvat per la venda de Cable Mútua de Serveis. Això ha fet que el resultat de l'exercici 2022 tingui un superàvit d'1,8 milions quan el 2021 va ser de 273.000 euros. La xifra de facturació s'ha vist incrementada, aproximadament, en un 28% respecte l'any anterior degut a l'augment de les tarifes i del consum.

Els accionistes han celebrat que es paguin 25 euros per acció gràcies als guanys del darrer exercici però han criticat enèrgicament l’increment 580% de les retribucions dels integrants del consell d’administració

Aquesta xifra permet repartir 293.825 euros a dividends entre els accionistes, cosa que suposa un 20% més que el 2021 i que donarà 25 euros per acció. Això hauria estat molt ben acollit pels assistents a la reunió tret que aquest augment contrasta amb el 580% de les retribucions als membres del consell d'administració que ha passat dels 8.193 euros (2021) als 55.673 euros (2022). El fet ha aixecat les crítiques d'alguns dels assistents.

Els membres del consell d'administració han percebut també com a retribució la gratuïtat de la connexió al cable i el consum elèctric fins a un màxim de 800 kw pel president i 600 kw per a la resta de membres. Aquesta retribució ha suposat un cost de 10.074 euros per a l'exercici 2022.

En un altre apartat dels comptes, cal destacar que la inversió efectuada en la societat explotadora del camp de neu de la Rabassa i que correspon a 1,8% del seu capital. L'import inicial d'aquesta inversió va ser de 399.770 euros, havent-se registrat un deteriorament acumulat el 31 de desembre de 2022  de la mateixa quantitat, pel que el seu valor comptable és de 0 euros. El deteriorament del darrer exercici ha estat de 49.456 euros (44.548 euros el 2021).

Pel que fa al passiu, hi ha hagut un increment del patrimoni net passant de 8,5 milions a 10,2 milions. Els passius no corrents -que tenen el venciment amb data posterior a l'any en curs- es mantenen pràcticament igual així com els deutes a llarg termini. Hi ha un lleuger augment dels passis corrents -aquells que s’han de tramitar durant l’exercici fiscal (o cicle operatiu) en curs-. Això vol dir que en haver tingut beneficis puja també el que s'ha de pagar d'impostos.

Comentaris (11)

Trending