Preocupació entre empresaris i comerciants pel cost del nou dipòsit de comptes

La Cambra de Comerç ha traslladat al Govern els neguits sobre l’obligatorietat d’haver d’utilitzar mitjans econòmics electrònics com a únic mecanisme de comunicació amb l’administració, i que té sobretot un impacte molt gran en els autònoms

La façana de la seu de la Cambra de Comerç.
La façana de la seu de la Cambra de Comerç. T. S.

Els empresaris i els comerciants estan preocupats per l’impacte, sobretot a nivell econòmic, que tindran els canvis en la llei de comptabilitat, que suposen noves obligacions especialment en relació amb el dipòsit de compte. El gran maldecap és, especialment, entre els autònoms i aquelles empreses que facturen menys de 150.000 euros l’any. El neguit l’està recollint la Cambra de Comerç que l’ha traslladat ja al Govern.

La clau de volta de tot plegat és la voluntat governamental d’establir la utilització dels mitjans econòmics electrònics com a únic mecanisme de comunicació amb l’administració i reduir procediments administratius tal com recull les principals modificacions del nou paradigma de simplificació i agilització dels tràmits de dipòsit de comptes, impostos directes (IS, IRNR amb EP i IRPF) i estadística. La Cambra té clar que això suposarà un augment de costos que per a algunes empreses i comerços comportaran un gran maldecap.

Segons l’ens cameral, la implementació dels canvis afectarà significativament a les empreses en general, però sobretot als treballadors per compte propi (autònoms). Fins a la data d’aprovació del nou règim, els autònoms amb ingressos anuals inferiors a 150.000 euros tenien l’obligació de portar una comptabilitat però no de presentar-la davant de Govern. No obstant, arrel d’aquesta nova regulació tot empresari tindrà la condició d’obligat en relació al dipòsit de comptes, de manera que s’estableix una nova obligació a complir per part dels petits empresaris esmentats.

Amb la desaparició del model simplificat totes les empreses (treballadors per compte propi i la resta d’empreses) ho hauran de fer de forma abreujada (si els ingressos estan per sota dels 6 milions d’euros anuals) o amb el model normal (si se superen els sis milions esmentats

Per altra banda, amb la desaparició del model simplificat totes les empreses (treballadors per compte propi i la resta d’empreses) ho hauran de fer de forma abreujada (si els ingressos estan per sota dels 6 milions d’euros anuals) o amb el model normal (si se superen els sis milions esmentats), models que requereixen molt més detall d’informació que el model suprimit. Per tant, aquesta novetat, suposarà d’entrada, més temps de gestió i recursos destinats a aquesta finalitat per part de tots els empresaris andorrans o per els seus gestors de comptes. Aquests són alguns dels factors principals pels quals la Cambra considera que s’incrementaran els costos per a les empreses, segons que denuncia en un comunicat.

Quant a la presentació de comptes també varia imposant l’obligació de presentació telemàtica, eliminant la possibilitat de donar compliment a aquest tràmit de forma presencial. Segons ha informat Govern s’habilitarà una oficina virtual per efectuar el dipòsit dels comptes només en format electrònic. En aquest punt, la Cambra demana informació sobre l’obertura i la completa habilitació de la mateixa perquè l’empresariat estigui informat amb la deguda anticipació als terminis de compliment d’aquesta obligació i poder donar resposta a la resta de dubtes sorgits arrel de divergències que poden tenir certes conseqüències legals.

A més, la CCIS ha rebut nombroses inquietuds dels empresaris en relació a la incongruència pel que fa a la integració d’informació de caire estadístic en el contingut dels comptes anuals i que suposa un augment de volum de dades considerable a introduir, que poca cosa tenen a veure amb les memòries que solen acompanyar els comptes anuals.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending