Aval de la CEA a la nova llei de contractació pública

La patronal celebra que el text s’ha elaborat amb diàleg amb les entitats empresarials i que s’aposti de forma clara pels criteris qualitatius, més enllà del preu, a l’hora d’adjudicar inversions

El president i el director gerent de la CEA, Gerard Cadena i Iago Andreu en una roda de premsa.
El president i el director gerent de la CEA, Gerard Cadena i Iago Andreu en una roda de premsa. CEA

La nova llei de contractació pública, presentada aquest mateix dijous, pel Govern, ha estat rebuda amb bons ulls per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), que ha valorat de forma positiva les seves línies generals. Des de la patronal es vol remarcar el fet que en la seva elaboració s’ha mantingut un diàleg constant amb ells i, especialment, amb les entitats vinculades directament al món de la construcció.

A través d’un comunicat, l’associació ha indicat que el projecte de llei recull, en bona part, les aspiracions de l’empresariat de fer avançar la contractació pública cap a una major  transparència i un major pes dels criteris qualitatius -i no simplement de preu- a l’hora d’adjudicar les inversions públiques. Aquests elements es consideren clau des de la CEA per poder disposar d’una inversió pública de qualitat que, a la vegada, incentivi la millora i la competitivitat de les empreses del país.

La patronal confia que el desenvolupament i aplicació d’aquesta llei sigui coherent amb els principis generals que la inspiren i que, per tant, s’elabori un plec de bases que vinculi totes les administracions públiques del país i que vagi en la mateixa línia que el projecte de llei; així com una nova classificació administrativa alineada amb el text i una revisió en profunditat de la llei d’ordenació de l’edificació.

Així mateix, tot i no quedar vinculades pel projecte de llei, la CEA també espera que les empreses de titularitat pública que operen en condicions de mercat basin els seus manuals de contractació en els criteris qualitatius i de transparència que formen part del projecte de llei aprovat dimecres.

Satisfacció amb apunts per part dels contractistes d'obres

Qui també ha volgut valorar el text ha estat l’Associació de Contractistes d’Obres (Acoda). Des de l’entitat es recorda que són un dels sectors més afectats per la futura legislació i que representen el 16% del PIB i el 13% de la massa salarial. Així posen en relleu que caldria que el text tingués en compte directes i criteris fixats a la Unió Europea com ara la transparència administrativa, la qualitat dels contractes públics, la reducció de la càrrega burocràtic o la potenciació de la contractació electrònica, entre altres.

S’entén que el projecte de llei aprovat “recull molts d’aquests aspectes”. Al mateix temps, però, s’avisa que “encara té cert marge de millora en alguns altres”. Per exemple, es considera que “no es prou garantista a l’hora d’evitar les baixes temeràries”.

També s’avisa que és de “vital importància coordinar l’entrada en vigor d’aquesta llei amb l’aprovació d’un nou reglament de classificació Administrativa de contractistes, així com de l’elaboració d’un plec de clàusules administratives d’aplicació nacional i en definitiva per a tot el sector públic”. S’entén que aquest model unificat “respondria coherentment al nou esquema de contractació pública, respectant el principi de racionalització i l’homogeneïtzació de processos”.

Etiquetes

Comentaris

Trending