Un any sense nous exàmens per obtenir el títol d’agent o gestor immobiliari

Les proves d’aptituds i els cursos s’impartiran a la Universitat d’Andorra i la primer es començarà el setembre del 2023, deixant la primera avaluació pel juny del 2024

Comentaris

Aparador d'una immobiliària.
Aparador d'una immobiliària. ARXIU

El Govern ha aprovat el nou Reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris que en regula l’accés a la professió. Així, les proves d’aptitud i els cursos es passaran a impartir a la Universitat d’Andorra i no es corregirà al ministeri d’Economia i Empresa. El primer curs començarà el setembre del 2023 i, per tant, el primer examen no es farà fins al mes de juny de 2024.

Fins ara la verificació de la capacitació dels candidats es feia a través d’una prova que es realitzava i es corregia des del ministeri d’Economia i Empresa. El Govern ha detectat, però, la necessitat d’actualitzar la professió, així com un creixement de l’exigència i una dificultat d’establir paràmetres d’avaluació adaptats. Per tant, s’ha acordat, amb el vistiplau del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra, traspassar a la Universitat aquesta responsabilitat.

D’aquesta manera, hi haurà dues maneres de valorar el coneixement de les particularitats legals i administratives de les persones que volen exercir la professió d’agent o gestor immobiliari: mitjançant la superació d’un curs en gestió immobiliària a la mateixa universitat, o a través d’una prova d’aptitud. A partir del mes de setembre del 2023, l’UdA impartirà doncs, un curs per mòduls. Els estudiants que els superin obtindran automàticament el títol. Paral·lelament, la titulació també podrà obtenir-se realitzant únicament una prova específica que tindrà lloc cada mes de juny, la primera, el 2024.

En ambdós casos caldrà acreditar, a més, el coneixement del nivell B2 de llengua catalana, mitjançant la possessió d’un títol oficial en el termini màxim d’un any natural, a comptar de la data de la superació de la prova d’aptitud o del curs en gestió immobiliària.

Comentaris (2)

Trending