30 de novembre: data límit per desallotjar el Punt de Trobada

L’aute de la Batllia atorga un “termini excepcional” per a la sortida basant-se en les dimensions de l’espai a abandonar i el condiciona a les obligacions d’informar cada quinze dies de com va el procés i es vagi pagant per l’ocupació indeguda

Una vista del Punt de Trobada.
Una vista del Punt de Trobada. Cristian Cortés

El Punt de Trobada haurà de tancar, a més tardar, el 30 de novembre. Així ho ha fixat l’aute de la batlle, que desestima el termini demanat pels gestors del centre comercial, de fins a disset mesos. La justícia entén que del que es parla en el litigi ara no és de la liquidació del negoci sinó del desallotjament de l’edifici i del terreny. En aquest punt, sí que s’estima necessari donat un temps prudencial per aquesta sortida, tenint en compte la complexitat de sortir d’un espai tan gran.

Per tant, ara sí, el Punt de Trobada té data de caducitat. L’aute del batlle posa el cronòmetre en marxa per al tancament del popular centre comercial i per al nou projecte que el grup Pyrénées, nous inquilins de la parcel·la hi bastiran. L’aute admet que el termini donat és “excepcional” i, per això, el condiciona al compliment per part de la societat gestora de l’actual establiment d’una sèrie de condicions, com ara la presentació d’informes quinzenals sobre l’evolució del procés de sortida o el pagament mensual per l’ocupació indeguda fins al retorn dels llocs arrendats.

La batlle retreu a la propietat del centre comercial que fa temps que hauria hagut de provisionar el risc d’haver de liquidar el negoci si perdia el plet pel lloguer

En la resolució, la batlle tiba de les orelles als propietaris del centre comercial actual pel fet que “han presentat múltiples escrits, modificant fins i tot les seves peticions, presentant documentació”, fet que ha provocat “trasllats innecessaris” i ha dilatat en el temps la presa de decisions. A l’hora de valorar el termini demanat de fins a dinou mesos per deixar la parcel·la –i el fet que al·legaven que si no es donava aquest temps no es disposaria de prou diner en efectiu per procedir a la liquidació ordenada del negoci- la resolució també és contundent: “Es va requerir a la part executada aportar un pla de desallotjament, en cap moment es tractava de presentar un pla de liquidació del negoci que es troba radicat en els llocs indegudament ocupats”. Per a la batlle, “tals qüestions, en especial, el futur de més de 350 empleats i la capacitat econòmica del patró per indemnitzar degudament els seus treballadors, en cap cas podria limitar, afectar ni perjudicar el dret de la part executant a recuperar els llocs immobles antigament arrendats”.

Aquí, de fet, hi ha un altre retret clar cap els gestors de Punt de Trobada. “Es tracta de la pura gestió de riscos lligada a tota activitat mercantil, en què, un comerciant experimentat com diu la part executada que és, amb ple coneixement del que la causa de desnonament iniciada l’any 2016 podia acabar comportant, ha d’estar necessàriament aprovisionada comptablement”. Així, s’entén que “la pretesa manca de liquiditat que la desocupació més o menys immediata dels llocs pugui comportar a nivell del negoci encara explotat, només seria imputable al propi comerciant”.

Un cop desestimat aquest termini, la batlle admet que hi ha casos on es pot allargar el termini de 15 dies fixat per la Llei d’Arrendament de Finques Urbanes per desallotjar un espai després d’una sentència desfavorable, fins a un màxim de sis mesos. En el cas dels terrenys i l’edifici on actualment se situa Punt de Trobada, cal tenir present “la dimensió dels llocs arrendats (60.000 metres quadrats dividits en vuit plantes) i la conseqüent complexitat en desocupar-los i retornar-los en l’estat degut, tenint en compte igualment els treballs de reparació en curs”. Per això es decideix la data del 30 de novembre.

L’aute dona quatre mesos per deixar la parcel·la tenint en compte la gran dimensió dels espais que s’han de desallotjar

Això sí, l’aute fixa l’obligatorietat, per una banda, de presentar de forma quinzenal a partir de setembre d’un “informe d’evolució del desallotjament material dels llocs”. També caldrà que se segueixi pagant mensualment a la part executant la indemnització per ocupació indeguda en vigor fins al retorn efectiu dels llocs arrendats.

L’aute deix clar que la parcel·la, La prada de la borda del Cost, haurà de ser retornada “juntament amb totes les edificacions sobre ella bastides”. Es remarca que això inclou “les edificacions sobre ella bastides, formant part indissociable de les mateixes tots els bens mobles a elles incorporats de forma permanent (instal·lacions en general, sistemes de ventilació i climatització, ascensors, escales mecàniques i els elements encastats als murs i envans en correcte estat de conservació”.

Comentaris

Trending