Els treballadors públics es queixen: ni correcte sou, ni poden progressar, ni se'ls sanciona bé

Comentaris

Vuit de cada deu treballadors públics consideren que la situació actual de l’administració no permet progressar laboralment i, alhora, que les retribucions vigents no s’ajusten amb les responsabilitats dels llocs de treball. Els funcionaris i personal de l’administració reclamen que se’ls avaluïn en relació a les tasques que desenvolupen i que si aquesta avaluació és objectiva, clara i transparent, els resultats tinguin repercussió en la remuneració que hagin de percebre. També demana el funcionariat de forma molt majoritària que s’estableixi un sistema senzill i manejable per sancionar sense embuts aquelles conductes que s’apartin d’allò que hauria de ser en relació al que la Llei de la funció pública fixa en relació al comportament i a les tasques que ha de dur a terme el personal de l’administració.

Aquestes són algunes de les conclusions generals que deriven de l’enquesta realitzada entre els integrants de la plantilla governamental. En el marc de la reforma de la Llei de la funció pública es va promoure un sondeig entre els funcionaris i els agents de l’administració que han acabat responent 640 persones de les prop de 2.500 que, en xifres rodones, ho podien fer. La nova ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, i la coordinadora del procés de reforma, Elisabet Almarcha, han valorat molt positivament el nivell de participació. I han considerat que la mostra es prou significativa i permet oferir elements molt remarcables per tenir en compte en el procés de modificació del marc normatiu que regula la feina del funcionari o assimilat. El Govern manté la intenció de tenir enllestit a finals del primer semestre d’aquest any el projecte de llei que ha de modificar la legislació vigent, segons que ha explicat Descarrega en el que ha estat el seu primer acte oficial ‘en solitari’.

L’enquesta ja se la va trobar pràcticament sobre la taula la nova ministra, ja que el primer impuls de la reforma de la llei i la contractació de l’empresa externa que assessora i acompanya l’executiu en tot el procés l’havia liderat encara l’antecessor de Descarrega, el dimissionari Jordi Alcobé. No obstant això, la titular de Funció Pública se l’ha fet seva i ha remarcat que “s’ha desenvolupat en un clima cordial, de col·laboració per tirar endavant el projecte” alhora que, en allò essencial, ha reconegut que “es comparteix el diagnòstic perfectament” i s’haurà de treballar en resoldre algunes de les mancances detectades pels enquestats, algunes d’elles, segons la ministre, producte d’una percepció generada pels anys passats en un context de crisi econòmica i, per tant, de retallades i congelacions. 

Tres de cada quatre dels enquestats que han respost -la consulta òbviament estava oberta a tot el personal de l’administració a través d’una pàgina web interna que s’ha creat a l’efecte de la reforma de la Funció Pública- eren o bé funcionaris o bé agents de l’administració de caràcter indefinit. La resta es tracta d’eventuals. Encara que la ministra ha obviat referir-s’hi, és obvi que els integrants dels cossos especials, els també anomenats uniformats, que sempre es mostren més activistes, han ‘passat’ en massa de la consulta. El 47% dels participants en l’enquesta formen part del cos general i un altre 42% són ensenyants. Només el 0,5% de les respostes rebudes per Funció Pública, per exemple, procedeixen de policies. En canvi, sobre el volum total de funcionaris, els components del cos de l’ordre representen aproximadament el 8%.

Podeu consultar la presentació governamental amb les principals conclusions de l’enquesta.

Amb informació de l'Agència de Notícies d'Andorra (ANA) · Fotografia: C. G. / ANA

Comentaris

Trending