Els salaris dels funcionaris no s’apujaran més de l’1,7% encara que l’IPC acabi sent superior

El Govern blinda l’increment dels sous dels treballadors públics en el projecte de pressupost per evitar la situació de l’any passat quan es van haver de recalcular totes les despeses

-
-
Govern s’ha volgut assegurar que el 2019 el pressupost no se li desmarxarà com sí que li va passar amb el d’aquest 2018. Els salaris dels funcionaris no podran superar un increment de l’1,7% per molt que el cost de la vida (IPC) d’aquest any que ja està en la recta final acabi sent superior. Així ho estableix el projecte de pressupost presentat a tràmit parlamentari la setmana passada.

L’executiu pretén evitar els mals de cap que va tenir l’any passat quan va calcular tot el pressupost i, per tant, totes les despeses, entre les quals un capítol molt important és el del personal, a partir d’una previsió d’índex de preus del consum (IPC) de l’1,3%. Finalment, la inflació va acabar sent del 2,6% i això va comportar un notable daltabaix a l’hora de fer quadrar les partides que ja s’havien aprovat.

Enguany el Govern es cura en salut i tant en l’exposició de motius com en l’articulat es deixa clar que l’increment salarial no podrà ser superior a l’1,7% que s’ha establert com a base d’IPC per calcular tot el projecte pressupostari. Si aquest índex acabés sent inferior, això sí, la puja que s’aplicaria al sou seria l’equivalent al cost de la vida inferior a l’1,7%. En el cas que l’IPC del 2018 superi aquest llindar, l’increment de la despesa de personal no anirà més enllà de l’esmentat percentatge.

Comentaris (2)

Trending