Els nivells acústics diürns s’assimilen als nocturns durant el confinament

El balanç de l'any 2019 mostra un bona qualitat generalitzada a tot el país

-
-
Durant el període de confinament i amb les excepcions al confinament que ha aplicat el Govern les últimes setmanes es confirma una disminució sensible de la contaminació acústica respecte a la situació normal abans de l’inici de la pandèmia. El departament de Medi Ambient mesura periòdicament els nivells acústics d’una xarxa de 69 estacions repartides per tota la zona urbana del territori.

En les estacions urbanes on es mesuren els nivells acústics en continu mitjançant sensors acústics, han passat a tenir nivells equivalents diaris a primers del mes de març de 69 dB, a valors de 64 dB. El soroll es mesura en decibels (dB). Aquesta magnitud no és lineal, tal com poden ser els quilos, els metres o els segons, i per tant no s’ha d’interpretar de la mateixa manera. Per fer-nos una idea, una disminució de 3 decibels, significa que la pressió acústica s’ha dividit per 2.

L’últim dimecres de cada mes d’abril, se celebra el dia internacional sense soroll, i amb aquest dia, es pretén conscienciar sobre la necessitat de promoure la preservació de l’ambient acústic, la bona salut auditiva i sobre les molèsties i efectes perjudicials que el soroll genera i té per a la salut. És en aquest marc que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha publicat el balanç de la qualitat acústica al país durant el 2019.

Els resultats mostren una bona qualitat acústica, generalitzada a tot el Principat. Més concretament, les xifres indiquen que un 87% de les estacions tenen una qualitat acústica excel·lent o bona i compleixen amb els objectius de qualitat fixats en el cadastre sonor. Un 13% tenen una qualitat acceptable, i destaca que cap estació té una qualitat dolenta o molt dolenta, entenent que es classifiquen com a estacions amb qualitat dolenta aquelles que superen en més de 3 dB objectius de qualitat fixats en el cadastre sonor.

Aquestes dades també s’expliquen perquè l’any 2018 hi va haver tres estacions que es van classificar amb qualitat dolenta, situades a la carretera del Coll d’Ordino i a l’avinguda del Consell d’Europa a Andorra la Vella, i al Pas de la Casa. Aquestes estacions al 2019 han millorat la seva qualitat passant a tenir una qualitat, bona a la carretera del Coll d’Ordino, passable a l’Avinguda del Consell d’Europa a Andorra la Vella i excel·lent al Pas de la Casa, sent aquest darrer emplaçament una estació amb una altra variabilitat durant els darrers anys.


 

Comentaris (3)

Trending