Els murs de la discòrdia (a Ordino)

Comentaris

Els murs de la discòrdia (a Ordino)
Els murs de la discòrdia (a Ordino)

Les urpades en el terreny que són més que visibles a la Terra dels Closos, una parcel·la sota l’Hotel Babot, al coll d’Ordino, fan molt mal d’ulls a alguns veïns. Consideren que els moviments de terres van molt més enllà de les autoritzacions atorgades, un fet que nega rotundament el comú. Encara més, les fonts comunals consultades recorden que els permisos vénen de lluny, del mandat passat, que els treballs fa molts mesos que s’han iniciat, i que el solar es restituirà totalment una vegada s’hagin acabat les obres de construcció dels murs de contenció que s’estan fent a la zona. I que pretenen sostenir la terra i evitar l’erosió que causa, per exemple, l’aigua de la pluja.

Les fonts comunals consultades asseguren que hi ha tots els permisos necessaris. Els parroquials i els estatals que convinguin, atès que el projecte l’hauria d’haver avalat el departament de Medi Ambient de Govern. Els veïns no tenen tan clar que això sia així. I lamenten que hi hagi, a parer seu, certs favoritismes. Segons les veus discordants, la construcció de murs que s’està fent sobrepassaria, i de molt, les ordinacions. 

Al terreny, en la part més inferior, hi havia uns murs de pedra seca. Ara, en canvi, s’haurien alçat murs de maçoneria fins a dalt de tot. Molts més murs dels que permet la normativa a l’entendre dels veïns. No obstant això, no hi ha cap queixa formal. Afirmen les fonts comunals consultades que per a la corporació no hi ha dubte que tot segueix el pla establert. I que coneixen la devoció dels propietaris per la terra restituiran el terreny tal i com estava el primer dia una vegada s’acabin els treballs, que a aquestes alçades haurien d’estar ja, asseguren, en una fase molt avançada, gairebé al final. No obstant, les fonts consultades reconeixen que si s’interposa alguna denúncia formal sobre la qüestió s’adoptaran les mesures escaients. Amb les inspeccions que pertoqui o la revisió de la documentació que sigui necessària. 

Els veïns i transeünts de la zona desconfien d’aquesta versió. I consideren que en funció del color de la terra i dels seus propietaris es fa de més o de menys. No obstant, però, per ara els murs generen discòrdia. Però res més. De denúncia com Déu i les normatives manen, cap ni una.

Comentaris

Trending