Els metges referents informaran Salut de les sospites de Covid i tramitaran la baixa com accident laboral

No es realitzaran proves PCR per confirmar negativitat a la població general per falta de recursos

-
-
El Col·legi de Metges ha editat una guia, consensuada amb el ministeri de Salut de procediment i recomanacions per l'actuació dels facultatius d'atenció primària davant dels pacients identificats en l'estudi serològic poblacional com a possibles casos de la Covid-19. Els metges referents hauran de notificar dels casos sospitosos i tramitaran la baixa laboral obligatòria com accident de treball a tots els pacients IgM positius. Aquestes baixes es cobraran sempre al 66%, excepte en el personal mèdic i sanitari que cobraran el 100%

Aquesta baixa s’ha de tramitar a tothom (en compliment de la llei òmnibus i independentment de la voluntat del pacient) si es considera que no pot treballar ni teletreballar. Pel que fa a la gestió i seguiment del pacient amb IgM positiva no es farà PCR si són asimptomàtics. Estaran en aïllament domiciliari fins a la realització del segon test serològic ràpid (14 dies).

En el cas dels pacients simptomàtics és obligatori l'aïllament a casa

Es farà seguiment telefònic si el seu metge referent ho creu convenient. En aquests pacients no es podrà fer l’alta de treball fins a la realització i gestió dels resultats del segon test ràpid. Si durant aquest període d’aïllament aparèixen símptomes, es passaran a gestionar com a pacients simptomàtics. En aquest cas és obligatori l'aïllament a domicili i es farà seguiment telefònic per part del metge referent. Es sol·licitarà PCR per a confirmar el diagnòstic però només en aquells casos que compleixin els criteris per a demanar l’estudi PCR en població general. 

En els pacients de població general simptomàtics amb IgM positiva (tant si s’ha realitzat PCR per confirmar el cas com si no) només es realitzarà PCR per confirmar la negativitat si es considera estrictament necessari (per relació amb pacients de risc, etc.), i es requerirà l’aprovació prèvia de ministeri de Salut per a realitzar aquestes proves. En el moment actual no es realitzaran proves PCR per confirmar negativitat a la població general per falta de recursos. A la guia es recorda que aquests recursos són limitats, i que els criteris de petició s'han de respectar de manera estricta. S'ha de fer la notificació de cas sospitós per cursar la PCR.

La guia determina els supòsits en què es podrà fer la PCR

En la situació actual es farà la prova de PCR en els supòsits següents: persona que presenta una infecció respiratòria aguda durant un ingrés hospitalari o que requereix ingrés; persona que presenta infecció respiratòria aguda si és treballador en centre sanitari, sociosanitari o pertany a un servei essencial (policia, bombers, agents de circulació); és major de 60 a o amb antecedents de patología crònica que suposi augment de potencial risc en cas de Covid. També es valorarà fer la determinació PCR a una persona que presenta infecció respiratòria aguda en funció dels antecedents epidemiològics i de la gravetat del quadre clínic.

L’estudi epidemiològic dels contactes del cas confirmat els realitza el ministeri de Salut

En relació als contactes, només tindran aquesta consideració aquelles persones que han tingut contacte amb el cas confirmat quan aquest presentava símptomes. L’estudi epidemiològic dels contactes del cas confirmat els realitza el ministeri de Salut així com el seu aïllament i el seguiment en el cas que no presentin símptomes. L’atur de treball dels contactes, el tramita la CASS segons les indicacions rebudes des del ministeri de Salut. Si el contacte continua assimptomàtic passats 14 dies, finalitza la vigilància activa i l’aïllament.

El metge referent podrà prescriure el tractament amb hidroxicloroquina

La tramitació de l’alta laboral la gestionarà també la CASS i segons les indicacions de ministeri de Salut. Quan la persona que es considera contacte estret treballi en un centre sanitari o sociosanitari i segueix assimptomàtica després de 14 dies, caldrà realitzar prova de cribatge abans de la seva incorporació a la feina. Aquesta prova la gestionarà el ministeri de Salut i l’alta laboral la gestionarà la CASS segons les indicacions d’aquest.  Per altra banda, el metge referent podrà prescriure el tractament amb hidroxicloroquina, ja sigui sola o en combinació amb azitromicina..

Comentaris (4)

Trending