Els logopedes estudien fer assistència telemàtica intentant que ho cobreixi la CASS

Ara per ara les disposicions legals estableixen que la cobertura sanitària només és disponible per a les sessions presencials

-
-
Alguns centres i professionals de la logopèdia del país estan intentant de realitzar assistència telemàtica als seus pacients. De moment, i tal i com va informar ara fa uns dies el col·legi als seus afiliats, aquestes sessions, en no ser presencials, no poden tenir la cobertura de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). Tampoc no està clar que la realització d’aquestes sessions de forma telemàtica, des del punt de vista terapèutic, funcionen, especialment entre els infants.

En qualsevol cas, i de moment, la logopèdia, en aquest període excepcional de confinament, sols s’ha reservat per una atenció urgent. I es consideren urgents, sols, les disfàgies i els ictus. La resta de patologies podran esperar. Com en el cas d’altres especialitats mèdiques i sociosanitàries, i de cara a una futura obertura molt pausada i controlada de l’activitat econòmica, el Govern estaria estudiant quines activitats es poden permetre.

El Col·legi Oficial de Logopedes (COLA) va enviar el 3 d’abril als seus afiliats una circular informant-los de la situació en què es troba la professió i advertint-los que si no hi ha un canvi en les disposicions legals que regeixen la CASS, la parapública no dóna cobertura a les sessions de logopèdia si no són presencials, amb la qual cosa s’havia de deixar clar aquesta circumstància tant als professionals del sector com als usuaris.

En la mateixa missiva s’explicava, també, que en cas de fer sessions telemàtiques, aquestes havien de ser facturades al mateix preu que si estiguessin cobertes per la CASS. I que en el cas que no es complís aquesta premissa el COLA podria penalitzar el professional que no hagués complert les directrius fixades. Tot i treballar en la possibilitat de fer sessions telemàtiques -s’han fet algunes proves que en infants no han funcionat, perquè es distreuen massa- i estar fent gestions perquè excepcionalment s’aixequi la ‘prohibició’ de fer sessions no presencials cobertes per la CASS, encara no s’ha acabat d’aclarir la situació.

Comentaris

Trending