Els liberals volen saber quants jutges o policies espanyols han entrat a Andorra a fer actuacions de cooperació penal

Comentaris

  • La consellera general Judith Pallarés tramita una petició per la via reglamentària del Consell que el Govern haurà de respondre per escrit
  • La demanda fa relació a diverses qüestions i dades relaciones amb el procediment i el compliment de les comissions rogatòries internacionals

Liberals d’Andorra vol saber quantes vegades, els darrers cinc anys, autoritats judicials o policials espanyoles han accedit al Principat per executar algun tipus d’actuació en matèria de cooperació penal internacional emmarcada sota la denominació de comissió rogatòria. La consellera general liberal Judith Pallarés ha sol·licitat al Govern que informi per escrit de tot un seguit de detalls relacionat amb l’auxili judicial internacional.

En la seva demanda d’informació, Pallarés exposa nombroses preguntes partint de la base primera que és saber quin és “el procediment que es duu a terme davant d’una sol·licitud de comissió rogatòria”. A partir d’aquí, la parlamentària demana quin és “el total de comissions rogatòries internacionals rebudes” els darrers cinc anys i quantes ho han fet adreçant-se al ministeri d’Afers Exteriors i quantes s’han dirigit directament a les autoritats judicials andorranes. Dins d’aquest darrer concepte, les adreçades directament als òrgans judicials, Pallarés pretén saber “quantes han estat per via diplomàtica, quantes directament i quantes mitjançant Interpol”.

Més preguntes encara: “Del total de les peticions rebudes en tots els supòsits abans mencionats: quantes de les peticions rebudes s’han executat, quantes s’han retornat sense executar-se i quantes hi ha obertes actualment? Quins han estat els països demandants en tots els casos i quins eren els delictes investigats i perseguits per cada estat?”

Llavors arriba un altre bloc on demana la consellera en quants casos “s’ha permès als agents d’autoritats estrangeres assistir a l’execució de les comissions rogatòries” i, per contraposició, en quantes ocasions ha passat al revés. És a dir, que autoritats andorranes han assistit a comissions rogatòries a l’exterior i quines són les autoritats andorranes que han cobert aquestes demandes. L’última qüestió d’interès per a la parlamentària és saber quantes de les peticions de col·laboració judicial “afectaven el dret de la intimitat”.

Comentaris

Trending