Els comuns preveuen una vintena de punts on col·locar proteccions antiterroristes a Meritxell i Carlemany

Les corporacions d’Andorra la Vella i Escaldes convoquen el concurs per al subministrament i col·locació dels sistemes de seguretat en l’eix comercial central i alguns carrers adjacents

-
-
Els comuns d’Andorra la Vella i Escaldes ja han acordat definitivament posar en marxa el concurs per tal d’instal·lar en l’eix comercial central un seguit de proteccions antiterroristes. Les dues corporacions, que esperen ofertes fins al 14 de maig, han previst la instal·lació d’una vintena de punts de seguretat en el tram que va des de la Rotonda fins al carrer del Picó escaldenc, això és a l’altura del Centre d’Art d’Escaldes. En el disseny dels sistemes de seguretat també s’hi inclouen alguns carrers adjacents a la via principal.

El concurs està pensat per a empreses andorranes, encara que també hi poden participar unions temporals empresarials (UTE) sempre que com a mínim el 51% d’aquestes UTE estigui en mans de contractistes andorrans. L’empresa s’ha de fer càrrec de l’obra civil que correspongui per poder col·locar les proteccions i del subministrament i col·locació estricte d’aquestes barreres o el dispositiu que s’ofereixi. Serà l’empresa adjudicatària la que marcarà el calendari d’instal·lació dels sistemes de seguretat atès que un dels punts a valorar de les ofertes serà els terminis.

De fet, el plec de bases estableix que per cada dia laboral de retard en la finalització dels treballs els dos comuns -els contractes es firmaran per separat- es podrà aplicar una penalització equivalent a l’1% de l’import de l’adjudicació. Aquells empreses que pretenguin presentar-se al concurs tenen l’obligació d’acudir a fer una visita sobre el terreny d’aquells indrets que s’han de seguritzar. Els sistemes de seguretat que es proposin hauran de ser validats per la policia i les empreses licitants hauran de donar una garantia mínima d’un any, temps durant el qual s’obligaran a resoldre qualsevol avaria en un termini màxim de 24 hores.

Els sistemes de seguretat que es proposin hauran de ser validats per la policia i les empreses licitants hauran de donar una garantia mínima d’un any

Els dos comuns convocants han previst tres tipus diferents de dispositius. En concret, es parla de proteccions desmuntables: es tractaria d’un sistema de “posar i treure”, transportable. En cas que precisi ancoratges, aquests han de quedar amagats, i sense sobresortir de terra. Proteccions mòbils o plegables: el sistema pot quedar al lloc, plegat de manera que no destorbi la circulació o el pas habitual. I el sistema integrable o replegat. Més enllà que totes les proteccions han d’estar validades per la policia, han de complir altres requisits.

Algunes d’aquestes condicions serien que l’amplada de la protecció s’adapti a l’amplada del carrer on s’hagi d’instal·lar, que es puguin personalitzar, que estiguin elaborats per materials resistents a l’intempèrie. Hauran de disposar de sistema de bloqueig i desbloqueig fàcil. Hauran de funcionar manualment, mitjançant clau especial, i amb comandament. Han de tenir una resistència mínima de 1.000 KJ i ser aptes per funcionar en tot tipus de temperatures i condicions climàtiques. Els elements hauran de tenir la conformitat de les normes comunitàries i com millor s’adaptin estèticament on hagin d’anar, més valorades estaran. També es valorarà més com menys obra civil requereixin.

El comú d’Escaldes preveu seguritzar fonamentalment l’avinguda Carlemany des del carrer de la Unió fins al carrer del Picó. Enmig de l’avinguda es preveuen tres punts desmuntables. El disseny previst incorpora quatre punts plegables just en interseccions amb l’avinguda i el cantó que més toca al solà i quatre punts més, en aquest cas integrables, per la banda més propera a l’obac. 

Pel que fa al comú d’Andorra la Vella, preveu seguritzar l’avinguda Meritxell des de la seva intersecció amb el carrer Prat de la Creu, és a dir, des de la Rotonda, i fins al carrer de la Unió. També se seguritzarien parcialment altres carrers adjacents com el Josep Rossell Calva, el Babot Camp, Pau Casals, Riberaygua, de la Borda, Prat Primer i Sant Salvador o els passatges de l’Aigüeta i Europa

En aquest cas, es preveuen quatre proteccions desmuntables a la pròpia avinguda -tres al cantó més proper a la Rotonda i un altre a tocar d’Unió- i una cinquena al carrer de la Borda. També s’han previst quatre proteccions mòbils, essencialment a Riberaygua, Josep Calva, Pau Casals i a la zona dels passatges.

Comentaris (1)

Trending