Els bancs hauran d'avisar els clients d'un increment de tarifa amb dos mesos d'antel·lacio

També s'haurà de comunicar amb antel·lació en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no pagava

-
-
Qualsevol client d’una entitat financera ha de ser informat, com a mínim amb dos mesos d’antelació, en cas que una tarifa li sigui incrementada, en cas que se li comenci a cobrar per un servei per al qual abans no se li cobrava, i/o en cas que se li cobri per un servei nou al qual el client accedeixi. A més, l’entitat, ha d’informar del dret de separació del client en cas de disconformitat amb les modificacions proposades pel banc o l’entitat financera.

L'Autoritat Financera Andorrana (AFA) recorda, en una nota informativa, que les entitats operatives del sistema financer han d’actuar amb transparència i comunicar als seus clients, en temps i forma, la informació necessària per permetre que puguin prendre les seves decisions amb coneixement íntegre dels riscos i dels costos associats als serveis i productes o operacions.

Per complir amb aquesta obligació de comunicació al client per part de l’entitat, no serà suficient posar a disposició del públic el llibre de tarifes a les oficines o a la pàgina web de les entitats, sinó que s’hauran de comunicar les tarifes, comissions i despeses  efectivament aplicables de forma individual, expressa i prèvia a tots els clients. En aquest sentit, l’entitat haurà de tenir identificat el mitjà pel qual es comunicarà amb cadascun dels seus clients.

Les entitats operatives del sistema financer andorrà poden fixar lliurement les tarifes o comissions percebudes pels serveis efectivament prestats als seus clients. En aquest sentit, l’AFA no autoritza, ni denega, ni limita l’import de les comissions a cobrar.

Comentaris (7)

Trending