Els advocats cada vegada han d’actuar més quan estan de guàrdia

Les intervencions dels lletrats van créixer un 65% el 2018 respecte l’any anterior i l’augment és molt significatiu tant a la policia com a la Batllia

-
-
Cada vegada més, els advocats han de dur a terme actuacions professionals quan estan de guàrdia. L’increment el pot explicar tant una major garantia del dret a la defensa com, també, que hi hagi un volum de detencions i d’actuacions davant els tribunals major. El que és objectiu és que el 2018 van créixer un 65% respecte de l’any anterior el nombre de guàrdies en què els lletrats van haver d’intervenir.

L’augment ha estat molt notable tant davant la policia com davant la Batllia. I el 2018 ha estat, com a mínim la darrera dècada, l’any amb més feina per als advocats de guàrdia. El Col·legi d’Advocats disposa un torn de guàrdies i d’oficis que garanteix cobertura legal els 365 dies de l’any. Els torns no són obligatoris per als col·legiats. Només s’hi inscriuen aquells professionals que ho volen i, tot i així, tot sovint els torns s’alteren per acord entre companys. Els calendaris entre els voluntaris -voluntaris a participar en els torns, remunerats en tots els casos- contemplen fins a quatre lletrats diaris per actuar en cas de necessitat a la policia (un titular i tres suplents) i quatre més per fer-ho en seu judicial directament.

L’any passat, segons les dades del Col·legi d’Advocats, els lletrats van haver d’intervenir en 960 guàrdies, l’any que més s’hi va acostar en la darrera dècada havia estat el 2011 amb 832 casos intervinguts. L’increment del 2018 respecte del 2017, en xifres absolutes, és de 381. Del total de guàrdies amb intervenció, 541 van ser davant la policia (la més alta de la dècada també) i 419 a la Batllia. En aquest cas no és ni de bon tros el 2018 l’any de més feina, però sí que s’incrementa de manera significativa després d’una reducció molt notable els tres anys anterior.

Respecte del 2008 s’ha més que quadriplicat el volum de torns d’ofici, passabt de 332 a 1.428

Quant als oficis, el 2018 és, de llarg, l’any amb més feina dels darrers dotze cursos. Respecte del 2008 s’ha més que quadriplicat el volum de torns d’ofici, passant de 332 a 1.428. En exercicis més propers, o comparant l’any passat amb el 2017, l’increment ha estat pràcticament del 60%. El 2017 el nombre de torns d’oficis van situar-se en 905, ja seguint la tendència a l’alça dels anys precedents.

Els torns d’ofici es van centrar el 2018 de manera preeminent en casos de delictes penals menors. Es van disparar fins als 823 quan l’any abans havien estat 415. Per tant, gairebé es van duplicar. També van créixer els torns d’ofici en matèria de delictes majors de naturalesa penal (220 a 317) i més moderada va ser la puja en el cas dels torns d’ofici en matèria civil (277 per 259). Onze torns d’ofici van donar resposta a qüestions de naturalesa jurisdiccional administrativa.

Comentaris (1)

Trending