Els accionistes majoritaris de BPA exigeixen a l'AREB i a la Batllia que aturin la resolució

Comentaris

Els accionistes majoritaris de BPA exigeixen a l\'AREB i a la Batllia que aturin la resolució
Els accionistes majoritaris de BPA exigeixen a l\'AREB i a la Batllia que aturin la resolució
Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) han reclamat tant a l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) com a la Batllia que aturin el procés de resolució del banc intervingut. La petició es fonamenta en les conseqüències que pot tenir en el present cas les recents decisions de la justícia americana en relació al FinCEN i un banc de Tanzània (FBME), i que són la base de les demandes que s’han formulat o es formularan per part dels legítims propietaris de BPA davant l’organisme depenent del departament del Tresor nord-americà. Més enllà de requerir la suspensió del procediment resolutori, la representació legal dels accionistes majoritaris de l’entitat bancària, la família Cierco, ja ha comunicat a la Batllia la intenció d’iniciar tantes accions judicials com siguin necessàries contra l’AREB en global i contra els membres del seu consell d’administració de manera individual per la responsabilitat en què hagin pogut incórrer o que incorrin en un futur davant el perjudici que està causant el procés que tutelen. La possibilitat d’actuar contra l’AREB i contra els seus components també s’ha advertit, en un altre escrit, al cap de Govern, Toni Martí, a qui també se li demana que “vulgueu intervenir per aturar el procés de resolució amb la finalitat d’evitar l’agreujament dels perjudicis” que s’estan generant. La reclamació de suspensió de la resolució de BPA es concreta en un requeriment tramès a l’AREB i en un escrit adreçat a la secció administrativa del Tribunal de Batlles en el marc de la causa contra l’acord adoptat per l’esmentada agència pel qual, el 27 d’abril passat, es declarava l’obertura del procediment de resolució. En el document enviat a l’AREB, per exemple, la representació legal de la família Cierco exigeix, entre d’altres, que “no prengueu noves decisions, pel que fa a la resolució, que poguessin condicionar una bona solució o que vinguessin a perjudicar els interessos dels clients i els accionistes de l’entitat”. En el mateix requeriment s’hi recorda que “la voluntat dels nostres clients, la família Cierco, ha estat en tot moment mantenir una línia de diàleg amb les autoritats per trobar una sortida que permeti evitar uns procediments contenciosos que seran llargs i costosos tan pels perjudicats com per l’administració pública”. La petició al Tribunal de Batlles perquè procedeixi a suspendre l’acord pel qual es posava en marxa el procés resolutori es justifica pel fet que “el prosseguiment del procediment de resolució de BPA està causant i de ben segur causarà perjudicis d’impossible reparació als nostres representants”. ‘Cas FBME’ i demanda contra el FinCEN Els requeriments efectuats es basen en el convenciment que els assessors legals de la família Cierco tant als Estats Units com a Andorra tenen de la repercussió que pot tenir sobre el ‘cas BPA’ la resolució del jutge federal Cooper instant el FinCEN a aturar tot el procés que va posar en marxa en relació al banc tanzanès FBME i a facilitar tota la informació a partir de la qual basa les acusacions que va formular contra aquella entitat per tal que es pugui defensar adequadament. La justícia americana considera que el FinCEN ha vulnerat drets fonamentals d’aquell banc en haver incomplert els requisits fixats en la Llei de procediment administratiu americana. La decisió judicial pretén frenar la liquidació de l’entitat bancària abans que aquesta no s’hagi pogut defensar amb totes les cartes sobre la taula. Hi ha el convenciment que l’escenari és el mateix en relació a Banca Privada d’Andorra (BPA). I si al seu dia es va fer una petició administrativa al FinCEN per tal que retirés la ‘Notice of Findings’ feta pública el 10 de març i facilités tota la documentació que fonamenti les acusacions que en aquella comunicació es feien sobre BPA, ara els advocats americans de la família Cierco ja estan treballant en l’elaboració de la demanda judicial. Un dels elements que sense cap mena de dubte es destacarà és el fet que sense que ni tan sols hi hagi una decisió final (Final Rule) del FinCEN les autoritats andorranes ja hagin posat en marxa i tinguin molt avançada la resolució de BPA. També cal tenir en compte que els treballs d’auditoria de PricewaterhouseCooper’s no han permès detectar cap cas de rentat de diner que no fos algun d’aquells que ja estaven sota control judicial, en la majoria d’ocasions gràcies a denúncies efectuades per la pròpia BPA.

Comentaris

Trending