El SIPA reapareix per reclamar que es regulin les especialitats de la policia

L’organització sindical, que ha estat al llindar de la desaparició durant temps, lamenta els passos que s’han donat per aprovar un reglament que, per ara, no ha vist encara la llum

Comentaris

-
-
El Sindicat de Policia (SIPA) ha reaparegut per lamentar com s’està gestionant des de la direcció del cos i del ministeri d’Interior l’elaboració del reglament que ha de regular les especialitats del cos. L’organització sindical, que durant molt temps ha estat a tocar de la dissolució, considera un greuge comparatiu vers altres cossos uniformats que els especialistes policials no tinguin clarament reconegudes les seves funcions.

El SIPA ha emès un comunicat aquest diumenge on recorda que la Llei qualificada de la policia estableix que, per reglament, s’hauran de regular les missions i activitats diàries, i també les remuneracions, és clar, dels funcionaris de policia que tenen una especialitat concreta, com poden ser els TEDAX, els guies canins, els experts en accidents de trànsit o en investigacions criminals.

En el comunicat repassen com, en un moment donat, la direcció del cos va voler tirar endavant l’elaboració de l’esmentat reglament i va programar unes reunions que, finalment, no només no van reeixir sinó que, a més a més, no van comptar o no van permetre la participació que considera l’organització sindical que hauria de ser l’escaient. Lamenta el SIPA que s’hagi volgut tirar pel dret i que els informes preceptius mai no s’hagin “dut a terme ni tampoc presentat”.

Per tant, el sindicat policial creu que, més enllà del reconeixement que es pugui fer d’uns vers els altres, pugui rebre la consideració de “llaminadura electoral”, el que sembla “evident” és que “s’ha perdut l’oportunitat de rescabalar un greuge comparatiu que actualment pateixen el funcionaris de Policia amb la resta de cossos especials que si que tenen aprovat un reglament que regulen les especialitats. Per aquest motiu pensem que això crea un greu perjudici envers els nostres afiliats i companys policies especialistes, que lamentablement no tenen compensades adequadament la seva dedicació, abnegació i professionalitat”.

Comentaris (8)

Trending