El secret de sumari no es podrà allargar més enllà d’un any

El Consell Superior, recollint el parer de magistrats i fiscals, havia plantejat que algunes causes fossin inaccessibles fins a un termini de dos anys i mig

-
-
El secret de sumari no podrà superar l’any de vigència. Almenys per ara i sempre que s’aprovi, que s’aprovarà, el projecte de llei de modificació de la llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, que incorpora diverses disposicions que serveixen per canviar, al seu torn, el Codi de procediment penal. En virtut d’aquesta modificació plantejada, ja s’ampliava el termini màxim que es podia mantenir inaccessible a les parts el sumari d’una causa referent a un delicte major de sis mesos a un any. Però és que el Consell Superior de la Justícia, recollint el parer de magistrats i fiscals, pretenia que almenys en alguns casos, dit secret es pogués fer durar fins a dos anys i mig.

Perquè la voluntat judicial tirés endavant, calia que algun dels grups parlamentaris presentés una esmena i recollís la voluntat de la cúpula judicial. Fins aquest dijous a la tarda hi havia temps per fer-ho. Demòcrates i socialdemòcrates havien demanat dilluns uns dies més de temps per avaluar possibles suggeriments o propostes de canvi al projecte de llei tramitat pel Govern. Finalment, el PS ha declinat presentar cap esmena i, en canvi, DA sí que n’ha formalitzat però no pas per allargar el termini de secret de sumari. Fonts demòcrates han assegurat que després de consultar-ho amb el Col·legi d’Advocats i amb diversos lletrats a títol individual, es va trobar excessiu el període suggerit pel poder judicial i es va declinar ampliar més el termini.

De fet, vist el que hi havia fins ara, es duplica i fins i tot es triplica en alguns casos, a banda que es possibilita que en causes amb únicament delictes menors també es pugui possibilitar la innaccessibilitat ja sigui a les diligències o al sumari. Així, si s’acaba aprovant el projecte, en el cas de les diligències, quan es tracti d’un delicte menor es podrà tenir un mes de secret i si es tracta d’un delicte major, es passa d’un mes a tres. Quant al sumari, si el delicte és menor el secret podrà ser d’un màxim de dos mesos, mentre que en el cas de delicte major es pot mantenir la causa inaccessible sis mesos amb una única pròrroga possible de sis mesos més.

Demòcrates, amb l’acord de Liberals i CC, ha acabat presentant les esmenes que possibilitaran el traspàs d’escoltes telefòniques entre causes o que crearan judicis de conformitat per a delictes associats a penes d’entre 4 i 8 anys de presó

Les esmenes demòcrates, formalment presentades per la consellera Maria Martisella però que compten també amb l’aval de Liberals i Ciutadans Compromesos, han confirmat allò que aquest matí ja ha avançat l’Altaveu. A petició de la fiscalia s’inclouen dos nous preceptes al Codi de procediment penal. Un, per possibilitar el traspàs d’escoltes telefòniques i altres elements que afecten la intimitat d’una causa a una altra, fins i tot en el cas que la causa on s’ha originat la intervenció telefònica sigui estrangera i amb independència del rol que jugui o la situació processal del subjecte que hagi estat escoltat.

D’aquesta manera, es deixarà sense efecte una sentència del Tribunal Constitucional de fa uns quants mesos que va impedir incorporar -o millor dit, va acabar obligant a extreure- unes proves acusatòries en forma d’escoltes telefòniques a la causa general del ‘cas BPA’. Amb el canvi legal, a priori una incorporació d’aquestes característiques serà possible. D’altra banda, i via esmena, també es crea el que en la jurisdicció espanyola es denomina judici de conformitat. El canvi possibilitarà que sempre que hi hagi acord entre les parts afectades i aquestes ho sol·licitin, es pugui celebrar una ordenança penal (o judici ràpid) per a delictes majors associats a una pena de més de 4 anys i fins a 8. 

Realització de béns comissats

Finalment la tercera esmena de fons que presenten els demòcrates és la que possibilitarà que un bé comissat per ordre judicial pugui ser subhastat abans que hi hagi una condemna ferma. El que caldrà és fer una taxació en el moment del bloqueig o embargament del bé. Així, si mai una persona a la qual se li hagi comissat un bé -un cotxe, un immoble- en virtut d’una causa judicial per la qual estigui acusat, si finalment els tribunals l’absolen potser es trobarà que no recuperarà el bé embargat, sinó els diners obtinguts en la subhasta d’aquell bé

En concret, el text de l’esmena que planteja aquest canvi en el Codi de procediment penal estableix que “el batlle, d’ofici o a instància de les parts o del ministeri fiscal, i amb l’audiència prèvia de les persones interessades que s’hagin personat en el procés corresponent, pot acordar per mitjà d’un aute motivat que els fons embargats o segrestats siguin utilitzats amb finalitats d’interès públic o social, o que siguin realitzats. Aquest aute motivat també ha de contenir una valoració dels fons embargats o segrestats”.

Afegeix l’esmena, que suposaria un apartat sisè a l’article 116 del Codi de procediment penal, que “en cas que l’embargament o el segrest dels fons s’hagi fet en execució d’una decisió d’una autoritat judicial estrangera, els fons només es poden realitzar amb l’autorització prèvia de l’autoritat judicial estrangera, que s’entén obtinguda si no ha respost dins els tres mesos següents al dia en què se li hagi enviat la sol·licitud a aquest efecte”. I acaba “en cas que per mitjà d’un aute motivat s’estableixi el retorn dels fons embargats o segrestats, es retornen en l’estat en què es trobin o es retorna el valor pel qual han estat realitzats”.

Comentaris

Trending