El PS reclama més presència dels familiars dels usuaris en el patronat de l’Escola Meritxell

La formació socialdemòcrata presenta diverses esmenes a la llei que crea la fundació que a partir d’ara dirigirà les regnes del centre escolar especialitzat

Comentaris

-
-
El Partit Socialdemòcrata (PS) considera que els usuaris de l’Escola d’educació especialitzada Nostra Senyora de Meritxell han d’estar més i millor representants, a través dels seus familiars o tutors legals, al patronat de la fundació que dirigeix les regnes del centre escolar especialitzat. I alhora que els representants dels usuaris ha de tenir una major presència en l’òrgan de direcció de la fundació, també aquest òrgan hauria de tenir la potestat de tirar endavant propostes i accions que actualment no pot impulsar. 

Aquests són dos dels objectius de les esmenes que els consellers generals de la formació han presentat a la llei, ara a tràmit parlamentari. En total, els parlamentaris del PS han fet 16 esmenes al projecte de llei de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, propostes de canvis que afecten tant el mateix text com als estatus de la futura entitat. Entre elles, hi ha les que preveuen dotar d’un paper més rellevant a l’Associació d’Usuaris, Familiars i Representants legals. En concret, es proposa que aquesta entitat tingui dos representants al patronat de la Fundació, ja que “són el col·lectiu més interessat i afectat pel seu bon funcionament”. Això faria que l’òrgan passés a tenir vuit membres, en comptes dels set previstos al text original, fet que el faria “més equilibrat” sense que això afectés “la governabilitat”, ja que el president continuaria tenint un vot diriment en cas d’empat. 

El que sí s’aconseguiria és que, a l’hora de modificar els estatuts, fes falta el vot de sis membres del patronat fet que “entenem com a positiu, ja que demanarà més consens des dels àmbits institucionals i governamentals amb els representants dels familiars i usuaris i els provinents de la societat civil”. El PS també proposa que sigui el ministeri de Salut i no la CASS qui tingui un representant al patronat permanent. D’aquesta forma, hi formarien part el Bisbat d’Urgell i tres dels ministeris amb competències relacionades amb les finalitats i les activitats de la Fundació: Afers Socials, Educació i Sanitat. Des de la formació s’entén que la parapública, “com a prestadora de serveis” no hauria d’estar a l’òrgan sinó que la seva gestió “ha d’estar coordinada políticament per l’acció del Govern”

Les esmenes dels consellers generals socialdemòcrates també persegueixen dotar de més atribucions al patronat. Així, es proposa que aquest òrgan hagi d’elaborar un informe previ abans que Govern fixi els preus dels serveis. Les esmenes presentades el faculten per elaborar de forma anual aquest document, ja que “entenem necessari que tingui almenys un caràcter consultiu”. El patronat, si s’accepten les esmenes del PS, també tindria entre els seves atribucions la d’encarregar, com a mínim un cop cada dos anys, una auditoria de control de qualitat. Es considera que en “una entitat tan important com és l’Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell per l’àmbit que cobreix cal ser especialment curós en el seguiment del seu funcionament i assegurar que el servei que es presta és l’adequat”. De les conclusions d’aquest informe tant la direcció general com el mateix patronat ha com que tant la direcció general com el patronat hauran de fer-ne un seguiment.  

El PS també vol dotar l’òrgan d’una altra funció: la d’establir els objectius generals d’actuació que han de guiar l’acció de la direcció general. D’aquesta forma, s’entén que es “reforça el seu paper”, tot recordant que “a part dels representants ministerials és al patronat on estan representats els familiars, els representants legals i els usuaris així com els representants de la societat civil”.

Comentaris (1)

Trending