El PS exigeix més aclariments sobre les adjudicacions de l’AREB a Badia Advocats i altres despatxos

Els socialdemòcrates demanen si hi ha un informe que analitzi les incompatibilitat del bufet on treballa el secretari general de DA pel fet d’assessorar diverses institucions alhora

El PS exigeix explicacions a l’AREB per la contractació dels assessoraments jurídics dels tres milions d’euros
El PS exigeix explicacions a l’AREB per la contractació dels assessoraments jurídics dels tres milions d’euros
El Partit Socialdemòcrata (PS) insisteix en exigir a l’administració, en aquest cas a l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), que aporti més documentació relativa als assessoraments i als suports tècnics i legals que ha encomanat d’ençà de la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA). Els socialdemòcrates se centren explícitament en els encàrrecs fets al despatx jurídic Badia Advocats però també demana una relació d’altres professionals als quals hagi recorregut l’AREB o la intervinguda BPA. La demanda no ho explicita, però un altre despatx que està ‘sota la lupa’ és Alfa Capital.

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López ha presentat una demanda d’informació mitjançant la qual vol aprofundir en els assessoraments jurídics contractats des de l’Agència Estatal de Resolucions d’Entitats Bancàries (AREB). Cal recordar que aquests encàrrecs, fins ara, han suposat una despesa milionària -tres milions d’euros en xifres rodones-, bona part de la qual adjudicada de forma directa, com va denunciar ara fa unes setmanes en sessió parlamentària on es va aprovar, únicament amb els vots favorables de Demòcrates per Andorra (DA) el crèdit extraordinari necessari per fer-hi front. L’assessorament jurídic el presta Badia Advocats, entre els components del qual hi ha Esteve Vidal, secretari general dels taronges.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, López sol·licita, entre altres, les “factures d’honoraris i provisions de fons cobrats pel bufet Badia Advocats” abans de l’encàrrec que va suposar la petició del crèdit extraordinari així com “com tota la documentació del procediment de contractació o adjudicació seguit per aquests processos”.  També vol que se li facilitin els “honoraris cobrats” pel mateix despatx “pel que fa a qualsevol demanda relacionada amb la intervenció de BPA, amb indicació de la causa concreta per la qual s’ha cobrat”. Una altra petició és el “document d’anàlisi de les incompatibilitats que pugui tenir el bufet Badia Advocats en assessorar a BPA, AREB i Vallbanc” així com la “relació d’altres assessoraments contractats per l’AREB” a aquest despatx.

El conseller general socialdemòcrata també demana un “llistat de tots els professionals i serveis externs contractats per l’AREB i BPA amb els corresponents honoraris percebuts (...) i pendents de percebre des de la data de la intervenció de BPA”. Per últim, el parlamentari vol que se li trameti la “relació d’altres assessoraments contractats per l’AREB a altres bufets del país o de l’estranger, així com la documentació del procediment d’adjudicació”. Un dels bufets que més extensament està treballant en tot aquest afer per encàrrec de l’AREB és Alfa Capital, dirigida per persones properes a DA com Toni Bisbal. La consultora, que ha treballat també per al Govern en relació, per exemple, a l’establiment d’un nou model de finances comunals, fa tasques vinculades a la preliquidació de BPA i amb el control normatiu i de compliment de BPA i Vallbanc.

Comentaris

Trending