El PS de Sant Julià pretenia un llistat dels electors abstencionistes i dels nous votants

La junta electoral deixa clar que només cal que els comuns lliurin gratuïtament a les formacions polítiques una relació del cens on hi figuri el nom, els cognoms i l’adreça dels inscrits

-
-
El comitè parroquial del Partit Socialdemòcrata (PS) a Sant Julià pretenia que el comú li facilités una relació dels electors que no van acudir a votar en les eleccions comunals del 2015, que li lliurés també una llista on s’especifiqués quins són els nous votants en relació amb els darrers comicis que apareixen al cens electoral i que s’entregués el llistat amb la relació de firmes de suport a cada candidatura. La junta electoral ha deixat clar que els comuns en aquest cas en tractar-se d’una circumscripció territorial sols tenen l’obligació de lliurar una còpia gratuïta del cens electoral actualitzat on hi aparegui el nom, els cognoms i l’adreça de cada inscrit.

El coordinador del comitè lauredià socialdemòcrata, Àlex Alís, es va adreçar en dues ocasions al comú de Sant Julià per sol·licitar-los, segons que va posar de relleu a la junta electoral el cònsol menor de la parròquia, Julià Call, un “llistat de nous electors inscrits; llistat de les abstencions en els últims comicis electorals (desembre del 2015) en format “Excel” amb les següents columnes: Número de cens; Nom; Cognoms; Carrer de l’adreça; Pis de l’adreça; Porta de l’adreça; Porta de l’adreça; Complement de l’adreça; Poble de l’adreça; i Codi postal; i la relació de signatures de les candidatures que hagin presentat els diferents partits”.

La corporació s’hi va oposar, almenys inicialment, perquè entenia que no tenia cap obligació de lliurar tanta informació. De fet, “en el transcurs del procediment d’organització del registre electoral, el comú ha facilitat a totes les candidatures, el llistat electoral vigent amb els noms, cognoms i adreces dels electors, donant compliment al que estableix l’article 5.3 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum vigent” i, a més a més, la relació esmentada la va facilitar tant en paper com digitalitzada (amb un doble format ‘Excel’ i PDF) i també es van entregar les etiquetes censals tant en paper com en PDF.

Per evitar qualsevol malentès, el comú de Sant Julià va elevar una petició a la junta electoral, ara resolta, i en què l’òrgan de control de les eleccions recorda que, segons la llei actualment vigent, “les candidatures a les eleccions del Consell General o a les comunals tenen dret a obtenir gratuïtament còpia de les llistes electorals de la circumscripció corresponent, en la qual només figurarà el nom, cognoms i l’adreça dels electors que consti al registre electoral”.

En conseqüència, “d’aquest precepte resulta que la única informació que els comuns han de facilitar a les candidatures són les llistes electorals amb la concreta informació esmentada (nom, cognoms i adreça dels electors), i sense que hi hagi lloc a realitzar ni incloure altres especificacions o indicacions com ara si es tracta de nous electors o de si es van abstenir en els últims comicis”. Tampoc es preveu enlloc que calgui facilitar la relació de firmes de suport que cada candidatura hagués aconseguit recopilar.

Comentaris (2)

Trending