El PS alerta del problema de salut pública que suposa el pes excessiu de les motxilles dels estudiants

La consellera general Rosa Gili demana al Govern si té en compte la problemàtica de les bosses pesants en el marc d’una bateria de preguntes sobre les necessitats dels sistemes educatius

Comentaris

-
-
El Partit Socialdemòcrata (PS) enceta un debat sobre el pes excessiu de les motxilles dels estudiants, especialment entre els de secundària, i considera la qüestió un problema de salut pública. Per saber exactament l’abast del problema i tenir clar quines actuacions està duent el ministeri d’Educació en relació d’aquest tema, la consellera general Rosa Gili ha formulat tot un seguit de preguntes emmarcades en una bateria de peticions que el Govern haurà de respondre per escrit i amb les quals pretén conèixer quines són les necessitats dels diferents sistemes educatius de cara al curs escolar que ha de començar al setembre. 

En l’escrit tramitat aquesta setmana a Sindicatura, la parlamentària escaldenca demana, en primer lloc, pel nombre d’alumnes que hi haurà amb el nou curs, informació que sol·licita de forma global però també desglossada per sistemes educatius i nivells. Després, pregunta pel cost que suposa per Andorra un estudiant de primària, un de secundària i un de batxillerat dels models espanyol i francès, comptant professorat, personal administratiu, material escolar, equipaments, mobiliari, subvencions de funcionament per als centres, inversions i manteniment dels edificis, activitats externes o el menjador. Es vol que aquesta informació es faciliti tant amb la despesa global com amb un desglossament de partides, segons les dades del darrer curs escolar. 

La consellera general també vol saber “quina subvenció es dóna a les associacions de pares” de cada sistema i reclama que la informació es trameti amb una precisió del nombre d’estudiants del centre associat a cada entitat, així com amb els criteris que es fan servir per atorgar l’ajut. La parlamentària també aborda la problemàtica que suposa el pes de les carteres per als alumnes, tot recordant que en alguns centres “aquest supera el recomanat pels experts, especialment a secundària”. Per això, demana “quines accions porta a terme el Govern per remeiar-ho” i si hi ha grups de treball entre el ministeri i els representants dels diferents sistemes educatius per abordar “aquest problema de salut pública pels nostres infants”. 

Una darrera situació que aborden les preguntes és el futur del Lycée Comte de Foix, tenint en compte “l’augment important d’alumnes que està tenint i que es preveu que tingui”, fet que provoca “una necessitat real d’obtenir més espais”. En primer lloc, demana “quina és la situació general del Lycée” i “quines són les necessitats previstes en termes d’espai”. A més, vol saber si es fan reunions periòdiques amb els responsables del sistema educatiu francès per abordar la problemàtica i, si és el cas, “quines solucions proposa el ministeri de cara al curt termini i al més llarg termini”, així com “el calendari d’accions” que es tingui sobre la taula. Gili, per últim, demana si hi ha “situacions problemàtiques d’aquest tipus” a algun altre centre.

La consellera general socialdemòcrata ha explicat que, amb les preguntes formulades, “l’objectiu és fer una anàlisi de la situació i dels efectius escolar”, així com poder “saber el cost que suposa per a Govern l’escolarització dels nostres alumnes als sistemes francès i espanyol”. La parlamentària també considera important tenir “detalls sobre informacions que ens arriben”, com ara el futur del Lycée Comte de Foix o la problemàtica del pes de les motxilles. “Són assumptes que mereixen la nostra atenció i volem saber de quina manera fa el seguiment l’executiu”.

Comentaris

Trending