El PS acusa l’AREB de fomentar “una burla inadmissible” negant-se a lliurar informació sobre els assessoraments jurídics

Una vegada esgotat el termini per facilitar la documentació sol·licitada, l’ens públic va convidar Pere López a consultar-la en les seves dependències

-
-
El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López considera “una burla inadmissible” que l’Agència estatal de Resolució de les Entitats Bancàries (AREB) no hagi facilitat a la formació la documentació que aquesta havia sol·licitat en relació amb diversos assessoraments jurídics i d’altra naturalesa contractats per l’organisme públic. El president de l’AREB, Albert Hinojosa, que aquest dimarts compareix davant la comissió legislativa de Finances al Consell General, va convidar el parlamentari a consultar la documentació. Però no n’hi va facilitar el lliurament en una voluntat “obstruccionista” segons els socialdemòcrates.

López, en un comunicat, denunciat que la negativa hagi arribat una vagada estada esgotat el termini per respondre, en comptes d’haver informat amb anterioritat de la suposada dificultat per enviar la documentació, fet que impedirà que pugui consultar-la abans de la compareixença que els responsables de l’entitat han de fer aquest dimarts i, durant la qual, el polític del PS volia demanar més aclariments sobre aquests encàrrecs jurídics. Els socialdemòcrates no han arribat a demanar poder consultar la informació atès que no han tingut el temps suficient per fer-ho.

El passat mes d’agost, López va presentar la demanda d’informació, mitjançant la qual demanava que li fos facilitada tot un seguit de documentació en relació als assessoraments jurídics contractats per l’AREB en el marc de les diferents causes judicials obertes arran de la intervenció de Banca Privada d’Andorra i el traspàs dels seus actius a Vall Banc o, en cas de ser sospitosos, el seu bloqueig. Aquests encàrrecs han suposat una despesa milionària, bona part de la qual adjudicada de forma directa i sufragada amb un crèdit extraordinari avalat únicament pels vots de DA al Consell General. 

Així, el polític del PS sol·licitava, entre altres, les “factures d’honoraris i provisions de fons cobrats pel bufet Badia Advocats” abans de l’encàrrec que va suposar la petició del crèdit extraordinari així com “com tota la documentació del procediment de contractació o adjudicació seguit per aquests processos”.  També volia que se li facilitessin els “honoraris cobrats” pel mateix despatx “pel que fa a qualsevol demanda relacionada amb la intervenció de BPA, amb indicació de la causa concreta per la qual s’ha cobrat”

A més, en la demanda d’informació, López sol·licitava un “llistat de tots els professionals i serveis externs contractats per l’AREB i BPA amb els corresponents honoraris percebuts (...) i pendents de percebre des de la data de la intervenció de BPA”. Una altra petició era el “document d’anàlisi de les incompatibilitats que pugui tenir el bufet Badia Advocats en assessorar a BPA, AREB i Vallbanc” així com la “relació d’altres assessoraments contractats per l’AREB” a aquest despatx. Per últim, el parlamentari reclamava que se li trametessin la “relació d’altres assessoraments contractats per l’AREB a altres bufets del país o de l’estranger, així com la documentació del procediment d’adjudicació”.

El parlamentari socialdemòcrata assegura que "ens resistim a no poder disposar" del material sol·licitat i, per tant, el tornaran a demanar via Sindicatura

Aquesta setmana, el conseller general ha rebut una carta on el president de l’AREB, Albert Hinojosa, explica que no preveu facilitar la documentació sol·licitada i que només es mostra disposat a deixar que López la consulti a les dependències de l’AREB. En l’escrit, Hinojosa apunta que “l’article 5, apartat 2 del Reglament del Consell General estableix que l’Administració requerida disposa d’un termini de 30 dies per trametre la documentació sol·licitada o bé permetre al conseller general l’accés directe a la documentació, on en cas contrari exposar les raons fonamentades en dret que impedeixen la tramesa corresponent”. 

Després, apunta que per “l’elevat nombre de documents que es sol·liciten”, no es trametran, però s’ofereix a posar-se “a disposició del M.I.Sr. Pere López López Agràs per tal de permetre al conseller general l’accés directe a la documentació requerida”. El conseller general socialdemòcrata s’ha mostrat molt crític amb l’AREB per aquesta situació que no ha dubtat a qualificar de “burla inadmissible” que “posa en dubte la seva gestió”. Així, López ha afirmat que “negar-nos aquesta documentació i obstruir-nos l’accés a una informació que ha de ser pública perquè es refereix a la gestió de diners públics respon, per una banda, a no deixar-nos disposar d’ella abans de la compareixença i, per l’altra, dificultar l’anàlisi i la comprensió i que els ciutadans la puguin conèixer”.

També ha deixat clar que “no acceptem la seva proposta” i que, per tant, s’exigirà via Sindicatura que es trameti la informació, malgrat el seu volum. “Ens resistim a no poder disposar d’aquesta informació, que ha de ser pública sí o sí”, ha avançat. I ha assegurat, López, que tot respon a una “burla inadmissible” i a la voluntat “obstruccionista” d’ocultar “una informació que ha de ser pública”.

Comentaris (1)

Trending