El preu de l’habitatge, la principal preocupació dels andorrans

Els habitants del país també mostren les seves inquietuds a les qüestions vinculades a la pèrdua de poder adquisitiu, amb els salaris, les prestacions socials i les pensions

El director del CRES, Joan Micó, a la presentació dels resultats del segon Observatori del 2018
El director del CRES, Joan Micó, a la presentació dels resultats del segon Observatori del 2018
El Centre de Recerca Sociològica (CRES) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) ha elaborat el segon Observatori corresponent al 2018 i aquest dijous al matí, el director del centre, Joan Micó ha presentat públicament els resultats. La mostra ha estat formada per 752 persones escollides de manera aleatòria i l'enquesta s'ha realitzat telefònicament. En l’informe s’han mesurat les percepcions de la ciutadania en relació als aspectes a millorar d’Andorra, la situació de dependència, preguntes sobre l’activitat física – esportiva que practica la població i preguntes en relació als animals de companyia. Entre els resultats, un dels aspectes més destacables es mostra que el preu de l’habitatge es percep com el principal problema del país.

Una gran part dels enquestats consideren que el primer aspecte a millorar d’Andorra són els lloguers cars. I aquest és la preocupació que més ha augmentat respecte a l’anterior observatori, i ho ha fet amb un augment de vuit puntuals percentuals respecte al primer semestre del 2018, passant d’un 13 a un 21%. I d’aquesta manera, el preu dels lloguers és un dels “principals aspectes a millorar”.

Per contra, els problemes per trobar feina ja no són una preocupació pels ciutadans. En plena crisi més de la meitat dels enquestats manifestaven que la manca de feina i l’atur eren els seus principals maldecaps, i ara tan sols un 2,4% de la població ho manté. En canvi, en aquesta línia, el que es veu amb l’estudi és que falten treballadors i que, sobretot hi ha una manca de mà d’obra qualificada.

Altres aspectes pels quals els habitants del Principat mostren les seves inquietuds són per les qüestions vinculades a la pèrdua del poder adquisitiu, un 16% dels enquestats considera que els salaris són molt baixos i també exposen que cal millorar les prestacions socials i les pensions. A més, també es mostra com un 14,4% de les respostes consideren que caldria millorar aspectes relacionats amb la política com la gestió política, “mirar més pel poble, els polítics, la transparència, el control de la despesa pública, el vot dels residents”.
 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending