El PIB del 2019 se situa en 2.670 milions d'euros

És un creixement de l'1,8% respecte el 2018

La construcció continua en una tendència positiva.
La construcció continua en una tendència positiva.
El Producte Interior Brut (PIB) real de l'any 2019 se situa en 2.670 milions d'euros, dada que suposa un augment de l'1,8% amb relació a l'any 2018. Aquest creixement es basa en un increment generalitzat en tots els sectors d'activitat, llevat de l'agricultura -que presenta una variació negativa del 2%-. En canvi, la construcció continua amb variacions positives properes al 9%. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel Departament d’Estadística del Govern.

El sector serveis presenta un augment de l'1,9% i desglossa de forma desigual el seu creixement en tres subsectors: el conjunt del comerç, hostaleria, transport, informació i comunicacions augmenta un 1,9%; el subsector de les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals creix en un 1,6%; i el subsector financer, immobiliari i les activitats professionals i tècniques enregistra una variació de l'1,1%, oferint creixements positius després de dos anys amb creixements negatius. D'altra banda, el PIB nominal per a l'any 2019 creix el 3,4% respecte a l'any anterior, situant-se en 2.817,5 milions d'euros.

Pel que fa al 2018, el PIB nominal es va situar en els 2.725,3 milions d'euros, el que suposa una variació interanual positiva del 2,6% respecte a l'any 2017, amb un creixement generalitzat de quasi tots els sectors productius que permet compensar la contribució negativa del sector financer. D'altra banda, el PIB real s'ha situat, per aquest mateix any, en 2.621,6 milions d'euros, amb un creixement anual de l'1,6%.

El PIB és el valor de tots els béns i serveis finals produïts en un país, independentment de la nacionalitat de l’empresari. Es divideix en nominal i real.  El primer és el valor, a preus de mercat, de la producció de béns i serveis produïts en un país en un any. El real, per la seva banda, agafa com a base els preus d’un any i permet fer una comparació de la producció amb altres períodes de temps. 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending