El Govern ‘promou’ un nou càrrec per premiar afins: el president de la Cambra tindrà salari

Comentaris

El Govern ‘promou’ un nou càrrec per premiar afins: el president de la Cambra tindrà salari
El Govern ‘promou’ un nou càrrec per premiar afins: el president de la Cambra tindrà salari
  • A proposta de l’ens cameral, el ministeri d’Economia i Competitivitat avala una modificació de la llei que regula l’esmentada institució i que farà, per exemple, que tingui potestats legislatives
  • Si el plenari ho creu convenient, el màxim representant de la institució podrà rebre una remuneració formal; fins ara i des de feia anys rebia una compensació en forma de dietes
  • La Cambra rebrà de l’executiu un finançament fixe de mig milió (500.000) euros anuals revisables amb l’IPC i un import variable vinculat a l’import recaptat per la creació neta de negocis
El Govern, via modificació de la Llei de la Cambra de Comerç, pretén institucionalitzar la figura del president executiu i remunerat de l’ens cameral. Seria, llavors, un nou càrrec sobre el qual d’una manera o altra hi hauria influència governamental i podria servir com a nou ‘punt de col·locació’. Aquest és un dels canvis més importants que introduirà el Govern a l’esmentada llei juntament amb el fet de possibilitar que la institució pugui elaborar projectes de llei sobre aquelles matèries que se circumscriguin en el seu àmbit d’actuació. La secretària d’Estat de comerç i competitivitat, Neus Soriano, ha presentat els canvis que es preveuen introduir en la legislació i que, en paraules del ministre portaveu, Jordi Cinca, “emana de la voluntat” del mateix organisme. La Cambra de Comerç hauria proposat modificacions de “tipus formal” i “de contingut” i les hauria elevat al ministeri d’Economia. Justament, un dels primers canvis legals és el que fixarà formalment que el ministeri de tutela de l’ens cameral serà aquell que s’encarregui del registre de comerç i indústria. De fet, en la roda de premsa posterior al consell de ministres en què s’ha exposat la modificació legislativa, hi eren presents, encara que en un segon pla, el ministre d’Economia, Gilbert Saboya, i l’actual president de la Cambra, Marc Pantebre. D’una manera o altra i des de fa molts anys, el màxim responsable de l’ens, encara que sota el format de dietes o similar, ja percep una compensació econòmica. Ara, en la proposta de canvi legal que es fa, s’inclouria, entre les facultats dels presidents, la possibilitat que el càrrec sigui remunerat per la importància que ostentarà l’ens a partir del nou marc legal. Això sí, el càrrec seria remunerat sempre que el plenari ho considerés convenient i oportú. La Cambra rebrà del Govern un finançament fixe de mig milió (500.000) euros anuals revisables amb l’IPC i un import variable vinculat a l’import recaptat per la creació neta de negocis. A banda, la Cambra tindrà l’opció, si ho sol·licita prèviament al Govern, de buscar finançament per a projectes d’alt valor afegit. Entre les obligacions que s’imposen a l’ens hi ha que el plenari cameral hagi de presentar els estats financers i auditar-los mitjançant un auditor extern. D’entre els altres canvis projectats, s’afegeix la possibilitat que la Cambra pugui, per iniciativa pròpia, presentar modificacions o projectes de llei en l’àmbit de les seves matèries. També hi ha funcions en l’àmbit de mediació i conciliació, o en els programes de formació. A més, la Cambra no haurà de sol·licitar a Govern permís per signar acords amb organismes internacionals. També es modifica el sufragi actiu. El període d’exercici necessari per poder ser escollit es redueix de tres a un any i el plenari passa de 30 a 20 membres.

Comentaris

Trending