El Govern preveu que l’economia andorrana creixi l’any que ve un 2%

Comentaris

El Govern preveu que l’economia andorrana creixi l’any que ve un 2%
El Govern preveu que l’economia andorrana creixi l’any que ve un 2%
  • El nou marc pressupostari revisat fa pocs dies preveu que el dèficit de caixa per aquest 2017 sigui lleugerament inferior que l’establert per a l’any que ve (de 25,4 a 26,3 milions d’euros)
  • El sostre d’endeutament per a l’administració central queda fixat el 2018 en 1.077 milions d’euros; el darrer dia del mes de juny aquesta indicador se situava en 929 milions
  • Mentre la despesa de personal anirà a l’alça els dos propers anys, les inversions de capital es reduiran passant de 52 milions previstos per aquest exercici als 42 que es fixen per al 2019
El Govern preveu que l’economia andorrana creixi de l’ordre del 2% l’any que ve, una mica menys que aquest 2017, en què situa l’increment del PIB nominal en un 2,2%. Alhora, l’executiu preveu tenir un dèficit de caixa de 26,3 milions d’euros, lleugerament superior als 25,4 milions estimats per a l’exercici en curs. Les dades figuren en la revisió del marc pressupostari datada a l’11 d’octubre i que aquest dijous publica el Butlletí del Consell General. També queda clar en aquest document que després d’una lleugera remuntada aquest 2017 de les inversions previstes pel Govern, en els dos propers anys tornaran a caure. Segons els nous càlculs avalats per la intervenció general de l’Estat depenent del ministeri de Finances, l’economia del Principat hauria de continuar creixent l’any que ve però a un ritme menor del que s’experimenta aquest curs. En canvi, la millora prevista per al 2019 és superior a la de l’any que ve i, fins i tot, a la d’aquest 2017. Així, l’esglaonat de l’increment del PIB nominal per als propers anys seria: 2,2%; 2%; 2,6%. El PIB nominal global passaria dels 2.640 milions d’euros fixats per aquest any als 2.763 que es preveuen per al 2019. El marc pressupostari engloba multitud de dades. Per exemple, estableix que l’endeutament màxim al qual podrà arribar l’administració central l’any que ve serà de 1.077 milions. El darrer dia del mes de juny, última dada consolidada que s’ha fet pública, aquest indicador estaria situat en 929 milions. Per tant, el marge és més que assumible i difícilment s’arribarà al sostre. El deute acumulat pel conjunt de les administracions públiques no podrà superar els 1.481 milions d’euros el 2018. Quant al pressupost del Govern pròpiament dit, el document publicat al Butlletí del Consell General contempla per al 2018 un increment de la majoria de capítols i, en canvi, una regressió en vistes al 2019. L’executiu, en qualsevol cas, continua preveient ‘xuclar’ la totalitat dels beneficis d’Andorra Telecom que, alhora, també decauran per la pèrdua d’ingressos derivats del ‘roaming’. A nivell general, els ingressos corrents del Govern haurien de créixer el 2018 gràcies, sobretot, a un millor comportament de la recaptació en matèria d’imposició indirecta, alça que es continuarà mantenint encara que de manera més moderada per al 2019. Però tant la recaptació dels impostos directes com els beneficis d’Andorra Telecom que es recol·lectaran aniran a la baixa. Les inversions també recularan. Les previsions indiquen que el 2019 s’invertiran deu milions menys que el fixat per aquest 2017. Es passarà, doncs, de 52 milions a 42, una davallada del 20%. Les despeses corrents també haurien d’experimentar l’any que ve respecte d’aquest un ascens important i una posterior estabilització. Dins d’aquest capítol, la partida destinada al personal anirà a l’alça, encara que de manera més moderada el 2019. El dèficit de caixa que es preveu s’hauria d’incrementar l’any que ve respecte d’aquest però, en canvi, el 2019 hauria de reduir-se significativament fins als 18 milions.

Comentaris

Trending