El Govern modificarà la llei perquè es pugui tornar a jutjar el 'cas SAUR Vallnet'

Comentaris

El Govern modificarà la llei perquè es pugui tornar a jutjar el \'cas SAUR Vallnet\'
El Govern modificarà la llei perquè es pugui tornar a jutjar el \'cas SAUR Vallnet\'

El Govern d’Andorra està preparant una modificació de la Llei transitòria de procediments judicials per tal que es pugui tornar a revisar el judici que inicialment va condemnar la unió temporal d’empreses (UTE) formada per la francesa SAUR i l’andorrana Vallnet en relació al mal funcionament de la depuradora de la Massana. L’executiu no ha tingut més remei que promoure els canvis legals arran de les ‘pressions’ exercides pel servei d’execucions del Tribunal Europeu dels Drets de l’Home (TEDH).

La UTE havia estat condemnada de manera ferma per la sala administrativa del Tribunal Superior el setembre del 2009 a satisfer a l’Estat 1,8 milions d’euros com a compensació pel mal funcionament de l’estació depuradora massanenca. La quantitat esmentada, de la qual els condemnats en van satisfer un cop oberta la fase d’execució i de forma inicial una tercera part, incloïa tant els danys i perjudicis com els costos de redimensionar i modificar l’equipament ubicat a Anyós. Els representants legals de SAUR-Vallnet, però, van recórrer contra la decisió del TS al·legant que aquest havia estat imparcial atès que entre els seus components hi havia un magistrat (Lluís Saura) que, com a advocat, havia prestat serveis per un despatx català contractat pel Govern. I que això podia haver-lo condicionat.

Internament, els tribunals andorrans mai no van donar la raó a la UTE, que va acabar portant el cas a Estrasburg. Finalment, el TEDH va dictar el 29 de maig del 2012 una sentència en què es declarava vulnerat l’article 6.1 de la Convenció europea pels dubtes raonables sobre la imparcialitat del tribunal que va condemnar SAUR Vallnet. En una resposta donada per escrit pel Govern a una pregunta formulada per la parlamentària de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Sílvia Bonet i que publica aquest divendres el Butlletí del Consell General -ja és habitual que el Consell publiqui aquesta mena d’informacions en divendres, un dia de poc impacte mediàtic-, s’explica com està la tramitació del compliment de la sentència d’Estrasburg.

20.000 euros de multa

El TEDH va condemnar el 2012 l’Estat andorrà a pagar 20.000 euros a la UTE, 12.000 en concepte de dany moral, i 8.000 en concepte de costes i despeses. Segons explica l’executiu en la seva resposta , “el 25 de febrer del 2013, el Govern va adoptar el pla d’acció corresponent per complir amb la sentència del TEDH del 29 de maig del 2012, i ho va comunicar al Servei d’Execucions del TEDH al mes de març del 2013”. I hi afegeix que “el Govern va informar que havia complert amb el pagament de la satisfacció equitable, i que d’altra banda el demandant tenia la possibilitat d’emprar les vies judicials internes per sotmetre l’afer davant del Tribunal Constitucional i obtenir així eventualment una retroacció del procediment que permetés que l’afer tornés a ser jutjat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia amb una nova composició. El Govern va considerar doncs que no calia prendre altres mesures, i el servei d’execucions del TEDH no va aixecar objeccions”.

En la mateixa resposta s’explica que arran de les directrius establertes pel consell de ministres del Consell d’Europa, i arran, també, d’altres necessitats, en les modificacions que s’han fet de la Llei de la Justícia i de la Llei transitòria de procediments judicials ja es possibilita la reobertura o revisió dels casos en funció de les decisions que adopti el TEDH. “Es va introduir un nou article 30 bis que fixa les normes processals aplicables al nou judici de revisió que dimana de les decisions definitives del Tribunal Europeu de Drets Humans. Al mateix temps, es va incorporar una disposició transitòria segons la qual aquest judici de revisió podia ser promogut com a conseqüència de les decisions definitives del Tribunal Europeu de Drets Humans que constatessin la vulneració d’un dret reconegut en la Convenció europea per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals i/o en algun dels seus Protocols addicionals, sempre que formessin part de l’ordenament jurídic andorrà, recaigudes a partir de l’entrada en vigor de la Llei 16/2014”.

Com que la resolució d’Estrasburg sobre el cas SAUR Vallnet era anterior a la modificació legislativa esmentada, el Govern va considerar que no esqueia la possibilitat de revisar judicialment a nivell intern el cas. Però els organismes europeus que han estat fent el seguiment de la situació, tot i manifestar que el judici de revisió recentment acordar “suposa un avenç notable”, també recomanen que “aquest judici de revisió també sigui aplicable a les decisions que, tot i haver recaigut amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 16/2014, estiguessin en el tràmit d’execució en aquesta data i estiguin sota la supervisió o el seguiment del Comitè de Ministres, tot concedint un termini prudencial per demanar la revisió”. I aquí sí que hi entraria el cas referent a la depuradora de la Massana. Que no vol dir que revisant el cas s’hagi de donar la raó a l’inicialment condemnat. Simplement, que en aquesta ocasió s’haurà de tornar a jutjar la reclamació administrativa instada pel Govern i ara sense un magistrat que pugui viciar la imparcialitat del tribunal. 

Amb tot, recull la resposta publicada al Butlletí del Consell General, “és per aquest motiu que durant la trobada amb els representants del Servei d’Execucions del TEDH ja se’ls va avançar, i en els propers dies també se’ls comunicarà formalment, que el Govern promourà una modificació puntual de la regulació relativa al judici de revisió que s’estableix en la Llei transitòria de procediments judicials, amb l’objectiu de complir íntegrament i en els seus propis termes la sentència del TEDH en l’afer UTE SAUR Vallnet contra Andorra. El projecte de llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials s’entrarà a tràmit parlamentari en les properes setmanes i se’n lliurarà una còpia al servei d’execucions del TEDH perquè en tinguin el coneixement oportú”.

Comentaris

Trending