El Govern haurà de desemborsar 1,2 milions d'euros per evitar que l'Escola Andorrana d'Encamp es quedi sense pati

Comentaris

El Govern haurà de desemborsar 1,2 milions d\'euros per evitar que l\'Escola Andorrana d\'Encamp es quedi sense pati
El Govern haurà de desemborsar 1,2 milions d\'euros per evitar que l\'Escola Andorrana d\'Encamp es quedi sense pati

El Govern haurà de recórrer a un crèdit extraordinari d’1,2 milions d’euros -que haurà de tenir l’aval del Consell General- per evitar que l’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Encamp quedi sense pati. Al seu dia, l’equipament es va construir sense aquest espai annex i, amb el temps, es van arrendar uns terrenys annexes que han servit durant anys per permetre els escolars poder gaudir de les necessàries estones d’esbarjo a l’exterior. Però el lloguer ha finalitzat i, ara, la propietat del solar necessita vendre. Difícilment llogaria de nou l’espai. I si l’Estat no adquireix la porció de terreny que es creu necessària l’escola es quedaria sense pati.

El ministre d’Ordenament Territorial, precisament l’encampadà Jordi Torres Falcó, va exposar la situació a principi d’aquesta setmana a diversos components de les comissions legislatives d’Educació i Política Territorial. Es van ajuntar les dues comissions vista la naturalesa del tema a tractar. Torres Falcó va considerar necessari traslladar la situació als parlamentaris perquè, al final, hauran de ser aquests els qui aprovin (o no) el crèdit extraordinari que el Govern els plantejarà per poder dur a terme la compra. Segons les diverses fonts consultades, en principi cap grup parlamentari no posarà cap inconvenient perquè el crèdit extraordinari i, per tant, l’adquisició, pugui tirar endavant. I, a més a més, per unanimitat.

En concret, s’adquirirà una porció de terreny de 666 metres quadrats als quals s’hi afegiran els procedents de la cessió gratuïta que la propietat ha de fer una vegada es desenvolupa la unitat d’actuació. En total, i en xifres rodones, l’Estat es farà amb un miler de metres quadrats, que donarien, si mai fos necessari, no només per destinar l’espai a pati si no, també, per ampliar les actuals instal·lacions edificades escolars. Per ara, però, no hi ha cap necessitat en aquest sentit. De fet, l’equipament encara permet que creixi una mica la població escolar que ara acull.

Segons les fonts consultades, l’executiu hauria pogut negociar un preu relativament bo, lleugerament per sota del cost de mercat que podria assolir un espai com el que s’acabarà adquirint. I és que, segons les fonts, la propietat del terreny, immersa en una qüestió de resolució de successió per herència, necessita liquiditat. D’aquí que sia necessària la venda, d’aquí que es necessiti dur-la a terme amb certa celeritat i si a això s’hi afegeix el fet que la peça de terreny va a parar a l’Estat i per acollir-hi el tipus d’equipament que acollirà, l’acord hauria estat relativament fàcil. I els parlamentaris no hi posaran grans inconvenients quan s’hagi de votar el crèdit extraordinari de l’ordre d’1,2 milions.

Comentaris

Trending