El Govern és favorable a compensar els donants en vida, però només els d’òrgans

L’executiu emet un criteri positiu a la proposició de llei impulsada pels consellers d’UL i els independents de la Massana i creu que Andorra s’ha d’homologar amb les millors pràctiques

-
-

El Govern és favorable a la proposició de llei impulsada per diversos consellers del grup mixt, i especialment per la parlamentària Carine Montaner, que pretén modificar la legislació en matèria de seguretat social amb l’objectiu que es pugui cobrir totalment la pèrdua d’ingressos econòmics per part d’aquelles persones que decideixin donar òrgans en vida. Això sí, l’executiu creu que aquesta cobertura només s’hauria de facilitar, certament, per als donadors d’òrgans i no pas per als de teixits.

Montaner va presentar fa unes setmanes la proposició, que obligaria a modificar diversos articles de la llei de la CASS, i com és preceptiu, abans de debatre si el text ha de ser sotmès a la consideració del ple del Consell General cal que el Govern es pronunciï sobre la qüestió. I el pronunciament és positiu, entre altres coses, perquè, manté el criteri governamental, “homologar Andorra amb les millors pràctiques internacionals ha estat una constant d’aquest executiu i de la majoria parlamentària que li dóna suport; tant en l’àmbit de la salut pública com en tots els altres que conformen l’acció de govern”.

La proposta liderada per la parlamentària Carine Montaner pretén que els donants tinguin coberta tota la pèrdua econòmica deguda a la baixa per la incapacitat temporal que donar suposa

L’executiu fa aquesta referència atesa la doble realitat entre la qual viu el Principat. A Espanya el donant no gaudeix ni de baixa laboral ni de cap prestació mentre que a França sí que es fa una compensació notable al donant. En el cas de la proposició promoguda pels consellers d’Unió Laurediana i els independents de la Massana, aquesta “té per objectiu principal estendre fins al 100% la cobertura de baixa per malaltia per als donants d’òrgans en viu. Amb aquesta mesura es persegueix facilitar la donació d’òrgans en viu, eliminant les traves econòmiques per a les persones sanes que volen ser donants d’òrgans i teixits”

En el seu criteri, el Govern abunda una mica en el text proposat i explica que “les modificacions inclouen la compensació total de la pèrdua d’ingressos econòmics per part del donant, ocorreguda com a conseqüència de la interrupció de l’activitat temporal amb motiu de la donació, estenent totes les prestacions econòmiques fins a la cobertura del 100% de la baixa des del primer dia d’hospitalització amb motiu de la donació”. També preveu una disposició transitòria per tal que els donants que ho hagin estat un temps abans de l’entrada en vigor de la nova legislació se’n puguin beneficiar de manera retroactiva si ho demanen.

El posicionament governamental manté que s’han d’introduir certes limitacions i que no escau la cobertura per als donants de teixits ja que no sofreixen cap menyscapte

“El Govern considera que aquesta ampliació de les prestacions econòmiques és pertinent perquè contribueix a fomentar les donacions d’òrgans en vida i, molt especialment, perquè representa un important avanç en l’equitat cap al donant d’òrgans en viu” i recorda, en el seu criteri emès recentment i publicat al Butlletí del Consell General que les normatives actuals contemplen “la donació d’òrgans en vida com un acte altruista, que disminueix el temps d’espera per rebre un òrgan i –secundàriament- les despeses en la malaltia del receptor. Per aquest motiu sembla convenient que –per una qüestió d’equitat- el menyscapte econòmic per al donant sigui compensat en la seva totalitat”.

No obstant això, “el Govern consideraria convenient introduir certes limitacions temporals al pagament de les prestacions econòmiques derivades de la donació” sense entrar a especificar quines haurien de ser dites limitacions i deixant-ho, si escau, al criteri dels parlamentaris que hauran de modular el text via esmenes. “D’altra banda, el Govern creu que cal reconsiderar la inclusió de la donació de teixits en aquesta proposició de llei; ja que la donació de teixits –a diferència de la donació d’òrgans en vida- no requereix d’una baixa per incapacitat temporal i, per tant, no dóna lloc a un menyscapte econòmic per part del donant.”

Comentaris

Trending