El Govern desestima el recurs per l'adjudicació del transport escolar

Les empreses no descarten portar l'afer a la Batllia

-
-
El Govern ha desestimat aquest dimarts el recurs presentat per set empreses contra l'adjudicació del servei del transport escolar per al curs vinent. Els recurrents al·legaven la baixa temerària de l'oferta presentada per una altra empresa. Ara, no descarten portar el tema a la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles.

En la seva resolució, el Govern reconeix que malgrat les ofertes presentades per Autocars Nadal, estan per sota del 85% de l'estimació base del concurs, les justificacions i al·legacions de l'empresa, aixi com l'informe tècnic sobre l'oferta emès pel servei de transport escolar, motiven no declarar la baixa temerària a l'admetre la viabilitat de l'empresa abans esmentada.

També considera que els recurrents no han acreditat fefaentment la concurrència de perjudicis o danys d'impossible o difícil reparació, juntament amb el fet que no s'aprecia l'existència de cap causa de nul·litat dels actes recorreguts.

Els recurrents, set societats de quatre grups empresarials diferents (Novatel, Viatges Espanya, Viatges Soldevila, Camino-Bus, Hispano Andorrana, Montmantell i Autocars Andorra 2011), consideren que els càlculs presentats per Nadal s’han fet en base a paràmetres espanyols i, per tant, el concurs s’hauria d’anul·lar i tornar a procedir a l’adjudicació. 

En el recurs, es fixa el cost de manteniment o desgast del vehicle a partir d’un barem base sobre 75.000 quilòmetres quan Autocars Nadal mateix reconeix que el servei de transport escolar suposa al cap de l’any fer uns 9.900 quilòmetres i no pas els 75.000 que serveix de base per al càlcul. Així mateix es podrien acumular pèrdes d’entre 898 i 1.169 euros per vehicle, i tenint en compte que Nadal ha rebut 13 encàrrecs diferents, se li han seleccionat 13 vehicles, segons els recurrents la feina “resulta inviable”.

El Govern diu que els conductors i vehicles no estan sotmesos a la dedicació exclusiva del servei de transport escolar

El Govern contesta, en la seva resolució, que els conductors i vehicles no estan sotmesos a la dedicació exclusiva del servei de transport escolar i que s'han tingut en compte la totalitat dels quilòmetres que duen a terme els vehicles propis d'Autocars Nadal en el còmput d'un any.

En la mateixa resposta, s'argumenta que la durada completa del servei de transport escolar en una jornada lectiva ordinària no acostuma a superar les cinc hores, el que permet a l'adjudicatari prestar altres serveis. Finalment, s'exposa que el transport escolar, com indica el plec de bases del concurs, només es realitza durant els dies lectius i aquests són inferiors a 180.

                     

Etiquetes

Comentaris

Trending