El Constitucional estudiarà si és legal aplicar de forma retroactiva la retallada a les pensions de jubilació dels funcionaris

Comentaris

  • El TC admet a tràmit un recurs d'empara del sindicat dels ensenyants que qüestiona una sentència que avalava la modificació de les condicions ofertes als treballadors públics
  • La resolució ara atacada va ser considerada per la majoria de col·lectius d'empleats de l'administració cop el cop definitiu a les seves esperances de tombar la tisorada
  • Els tribunals han anat mantenint que el personal públic no tenia un dret garantit a una pensió concreta si no que tan sols era una expectativa de dret susceptible de canviar-se
El Tribunal Constitucional (TC) ha acceptat estudiar si s’ajusta a Dret el fet que les retallades acordades pel Govern en relació a les pensions de jubilació dels funcionaris es poden aplicar de forma retroactiva. És a dir, si la modificació del marc legal que regula les prestacions que reben els treballadors públics una vegada arriben a l’edat de la jubilació i que és vigent des del juny del 2015 pot repercutir, com així defensa l’administració, en aquells empleats que ja ho eren abans d’aquella data. I que van contractar amb l’administració, entre altres coses, per les condicions en matèria de jubilació que al seu dia s’oferien. El TC ha admès a tràmit un recurs d’empara del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) que denuncia “una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució, i dels principis d’irretroactivitat de la llei i de seguretat jurídica”. L’acció judicial del col·lectiu d’ensenyants està directament relacionada amb una sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior (TS) emesa el 16 de desembre passat i que, resolent el cas concret d’una docent d’una docent que, com altres treballadors públics, molt abans d’arribar a l’edat de jubilar-se (o de jubilar-se de forma anticipada en aquest cas) ja va anunciar la seva intenció de fer-ho. Donava per fet així la funcionària que se li havia d’aplicar la llei vigent en el moment de la sol·licitud. El TS donava a entendre llavors que la demanda de prejubilació feta amb molt marge de temps no comporta que s’hagi d’aplicar la legislació vigent el dia que es formula la sol·licitud, si no que cal atenir-se al dia que es compleixen els requisits necessaris per jubilar-se (o prejubilar-se, com és el cas) per determinar quin és llavors el marc normatiu en vigor i aplicar-lo. Per tant, ja s’està en la nova llei. En aquell cas, en què la demandant tenia el ple suport del SEP, el tribunal considerava que l’aplicació de determinades disposicions no tenien un caràcter retroactiu “sinó que és l’aplicació immediata de la Llei per les situacions futures”. I concloïa que els funcionaris no tenen un dret garantit en la jubilació pretesa si no que tan sols es tracta d’una expectativa de dret. Malgrat que aquesta resolució tancava pràcticament del tot la possibilitat que els funcionaris, els del món de la docència i tots en general, poguessin tombar els canvis en relació a les pensions de jubilació, el fet que ara el Constitucional hagi admès el recurs d’empara obre una nova escletxa d’esperança malgrat que, indiquen les fonts, és només una opció remota obtenir una sentència favorable. En tot cas, el recurs d’empara demana al TC que “atorgui l’empara sol·licitada, que declari la vulneració dels drets fonamentals i dels principis esmentats, que anul·li les decisions impugnades i que retrotregui les actuacions al moment de dictar-se la sentència per tal que el Tribunal Superior de Justícia resolgui respectant els drets” dels ensenyants. I dels funcionaris en general.

Comentaris

Trending