El cònsol d'Ordino contradiu el Govern en el cas de l'arquitecte de la CTU

Comentaris

El cònsol d\'Ordino contradiu el Govern en el cas de l\'arquitecte de la CTU
El cònsol d\'Ordino contradiu el Govern en el cas de l\'arquitecte de la CTU

· El comú d'Ordino 'maquilla' com a provisional la designació de l'arquitecte sancionat per justificar-ne la destitució

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, assegura que “el Govern no té cap comunicació escrita nomenant el senyor Josep Anton Montané com a representant ordinenc a la CTU (comissió tècnica d’urbanisme)”. D’aquesta manera, el màxim responsable de la corporació d’Ordino contradiu l’edicte firmat el 17 de febrer pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres Falcó, i que el Butlletí Oficial del Principat (BOPA) va publicar el 24 de febrer. Segons Mortés, la designació de Montané es va fer d’ofici i de forma provisional. Però enlloc diu això ni el ministre, ni el Govern, ni el BOPA.

De fet, l’edicte en què es va fer pública la nova composició de la CTU, es refereix a un “acord del MI Govern del 17 de febrer del 2016, que dóna el vistiplau a la delegació i designació per part del ministre d’Ordenament Territorial dels representants del Govern en la Comissió Tècnica d’Urbanisme”. També es refereix als representants comunals, que ho passen a ser “vistes les comunicacions escrites rebudes dels comuns, en les que nomenen els seus representants a la Comissió Tècnica d’Urbanisme”. Montané apareix com el tècnic representant del comú d’Ordino i en cap cas s’hi matisa que està en funcions o la seva designació és provisional.

Però el cònsol ordinenc ha garantit a l’Altaveu que no es va enviar cap escrit a l’executiu. I que “el senyor Josep Antoni Montané acabava el seu contracte el 31 de desembre” i “tal i com estableix la llei, a partir de llavors ha quedat en funcions”. No és el que es desprèn de l’edicte signat per Torres Falcó. Mortés ha afirmat que aquest divendres mateix -més de dos mesos després de la publicació del suposat nomenament al BOPA, un mes i mig després de la segona sentència ferma contra l’arquitecte representants del comú d’Ordino i tres dies després que transcendís tot plegat- el comú d’Ordino s’ha posat en contacte amb el Govern per demanar les explicacions oportunes i fer els aclariments escaients.

El màxim mandatari comunal ordinenc ha assegurat que ja està tancat el nom de qui serà el nou representant d’Ordino a la CTU. Però, per ara, no ha transcendit. Mortés ha explicat que la nova corporació està treballant en diversos aspectes urbanístics parroquials inclosa la revisió del POUP i, en aquest marc, ha treballat amb diversos tècnics. Encara que no s’ha precisat aquesta circumstància, és probable que el que hagi fet el comú ordinenc (que havia sondejat, entre altres, des de Xavier Orteu a Josefa Adellach) sigui advertir que hi haurà un nou nomenament. Difícilment el Govern publicarà una rectificació del que va acordar suposadament fa més de dos mesos.

Els predecessors de l’actual majoria demòcrata ordinenca van mantenir com a representant comunal a la CTU un arquitecte que el propi comú havia hagut de sancionar per infringir la normativa urbanística, enlairant més del que pertocava el seu habitatge privat i fent-ho més enllà del que establia el permís que li havia estat concedit el 2009. De fet, la situació va generar un malestar i una incomoditat notable entre els membres de la pròpia CTU, que van haver d’analitzar i resoldre sobre una qüestió que afectava directament i personalment un dels seus components. Montané es va haver d’absentar quan es va haver de resoldre sobre aquelles qüestions. La CTU va refermar en tot moment la comissió de la infracció urbanística greu i en van haver d’avalar les sancions, com també ho han fet posteriorment els tribunals.

Comentaris

Trending