El cas Claverol provoca que Govern vulgui establir més control sobre les fundacions

El pressupost pel 2020 inclou una disposició que obligarà a totes les entitats, independentment del volum de recursos, a sotmetre els comptes anuals a una auditoria “externa financera i de gestió”

-
-

El Govern vol que totes les fundacions, independentment de la seva mida i dels recursos que gestionin, hagin de sotmetre els seus comptes anuals a una auditoria externa. Així ho vol impulsar mitjançant un canvi legislatiu que es vehicularà a través del pressupost per a l’exercici 2020. Fins ara, aquesta exigència només estava establerta per aquelles entitats que superessin el milió d’euros en actiu o el mig milió d’ingressos per exercici. La mesura arriba pocs mesos després de l’afer que va afectar la Fundació Tutelar i que va comportar la destitució del seu president.

El projecte de llei del pressupost que s’ha transmès al Consell General inclou, com ve sent habitual els darrers anys, diferents modificacions d’altres textos via les disposicions addicionals i finals. En aquest cas, amb la sisena es canvia l’article 27 de la de Fundacions, que fa referència a l’auditoria de comptes que, fins ara, era obligatòria únicament per aquelles entitats que movien una quantitat més important de recursos econòmics.

En el text encara vigent, s’estableix que “les fundacions han de sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa en la data del tancament de l’exercici” sempre i quan es doni una d’aquestes dues condicions: o bé quan el total de l’actiu de la fundació superi el milió d’euros o quan el total del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior al mig milió d’euros. Aquest article, si la disposició final es manté amb el redactat enviat pel Govern al Consell General, canviarà el seu redactat. Així desapareixen les dues possibles condicions i es posa negre sobre blanc que totes les fundacions han de sotmetre els comptes a “una auditoria externa financera i de gestió”.

En l’exposició de motius del pressupost s’explica que aquesta modificació “pretén reforçar el control exercit pel Protectorat de l’Estat per vetllar per la realització de l’interès general propi de les fundacions i pel compliment de les finalitats fundacionals”. Tot i que en cap moment es fa referència, cal tenir present que aquest canvi legislatiu arriba pocs mesos després del cas viscut a la Fundació Privada Tutelar, quan es va descobrir que el seu llavors president, David Claverol, s’hauria apropiat de forma irregular de diners de l’entitat –en concret uns 23.000 euros-, fet que va comportar la seva destitució així com l’obertura d’una investigació per part de fiscalia davant un presumpte delicte d’apropiació indeguda. Sembla clar que, des de Govern s’entén necessari fer l’ampliació d’aquesta obligació per mirar d’evitar que situacions similars es puguin repetir en altres entitats de cara al futur.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending