El camp d'Aixovall ha de desaparèixer com a molt tard el 28 de febrer i l'enderroc costarà 700.000 euros

Comentaris

El camp d\'Aixovall ha de desaparèixer com a molt tard el 28 de febrer i l\'enderroc costarà 700.000 euros
El camp d\'Aixovall ha de desaparèixer com a molt tard el 28 de febrer i l\'enderroc costarà 700.000 euros

Les instal·lacions esportives d’Aixovall, dedicades durant pràcticament quatre dècades a la pràctica del futbol, hauran de passar a millor vida com a molt tard el darrer dia del proper mes de febrer. Així ho estipula l’acord al qual van arribar en seu judicial el Govern com a llogater i la propietat del terreny conegut com a Camp de l’Hortal de casa Guineu. Les obres d’enderroc de tots els equipaments que s’han bastit al llarg dels anys en aquell indret i la restitució de la zona en l’estat original que presentava el 1978 tindrà un cost aproximat de 700.000 euros.

El Govern ha hagut d’acordar un avançament de fons per poder dur a terme els treballs de retirada de les construccions que han acabat formant el complex esportiu d’Aixovall. El primer contracte sobre el terreny, encara amb el Consell General com a part que n’assumia el lloguer, es va formalitzar el desembre del 1978. Posteriorment, el 1990 aquell contracte es complementaria i va ser efectiu fins el 2004. En els dos acords s’establia que el camp lauredià es tornaria al seu estat inicial quan finalitzés la relació contractual. Des del 2004 i fins fa pocs mesos es va estar negociant un acord entre la propietat i l’administració per poder continuar amb el vincle i, així, que el Govern pogués disposar de les instal·lacions esportives d’Aixovall. Però l’entesa no va ser possible i arran d’una transacció judicial, el Govern té l’obligació d’enderrocar totes les construccions i les instal·lacions implantades pel mateix Govern en el terreny llogat, i restituir-lo a l’estat anterior, és a dir, al relleu topogràfic i a la utilitat agrícola que tenia l’any 1978 (cobertura de terra vegetal) com a màxim el dia 28 de febrer del 2017.

En el decret publicat aquest dimecres al BOPA i pel qual l’executiu acorda l’avenç de fons per poder afrontar les despeses originades pels treballs d’enderroc, s’hi explica que l’administració ha d’aterrar “les obres següents: les grades del camp de futbol, totes les edificacions i les instal·lacions associades al camp de futbol (vestidors, magatzems, sala d’àrbitres, sanitaris, dutxes, etc.), el camp de futbol en si mateix (gespa artificial, base de formigó, etc.) i la pista esportiva complementària (gespa artificial, base de formigó)”.

També cal suprimir “l’edifici destinat a residència dels conserges, l’edifici destinat a cafeteria i dependències auxiliars, altres edificacions addicionals (caseta de control a l’entrada del recinte, transformador, etc.), les tanques perimetrals del terreny, i els murs de sosteniment, anivellament i separació. Igualment el Govern ha d’efectuar el moviment de terres necessari per restituir el mateix relleu topogràfic que corresponia al terreny l’any 1978, i estendre una capa de terra vegetal en tota la seva superfície”.

S’ha estimat en 700.000 euros el cost de la despesa necessària per complir els compromisos descrits, adquirits pels contractes de lloguer signats en les dates 1 de desembre de 1978 i 1 d’octubre de 1990. I aquesta és la quantitat sobre la qual es dicta l’avançament de fons.

Comentaris

Trending