El bar del Prat del Roure no es concessiona per menys de 2.670 euros de lloguer al mes

Dilluns que ve finalitza el termini per presentar propostes per poder explotar l’espai comunal, de 266,89 metres quadrats i pel qual se’n vol cobrar d’arrendament no menys de 10 euros el metre

-
-
Si té la intenció de fer-se amb la concessió del bar del Prat del Roure escaldenc i encara no té preparada una oferta, posi-la apunt. No pensi oferir menys de 2.670 euros de lloguer mensual si no vol quedar automàticament fora de la pugna i pensi que haurà de rascar-se 25.500 euros més de la butxaca per recomprar el material que hi té l’actual concessionari. Són algunes de les condicions que imposa el plec de bases d’un concurs que, ai làs, ha estat en marxa el mes d’agost. Les ofertes es poden presentar fins dilluns que ve a les 3 de la tarda.

La concessió prevista d’un espai de 266,89 metres quadrats a la zona esportiva del Prat del Roure és de vuit anys des que es firmi el contracte. És sobre l’esmentada superfície que cal fer el càlcul del cànon a satisfer al comú. Les bases del concurs estipulen que no s’acceptarà una proposta de cànon (de lloguer) inferior als 10 euros per metre quadrat. I això cada mes. Per cert, que el preu es revisa anualment amb l’IPC i la concessió pot arribar a ser rescatada per necessitats comunals i seguint allò que estableix el plec de condicions o producte d’una sanció derivada d’una falta molt greu. Si és el cas, es pot arribar a cancel·lar la concessió.

La concessió es preveu que s’allargui durant vuit anys, encara que en cas de sanció o per motius de necessitat de la corporació el plec de base dóna peu a la cancel·lació o rescat

El comú permet l’ús de la terrassa annexa a l’espai del bar pròpiament dit. La terrasseta és tan gran com el bar mateix. De fet, una mica més (278 metres quadrats). No cal dir que qui pretengui esdevenir concessionari, si és que hi ha algun interessat, ha de complir tot allò de no ser deutor de l’administració ni haver-hi tingut cap problema. A més, s’ha de fer responsable de totes les despeses inherents a l’explotació del negoci inclosa la contractació del personal (fet obvi però que es deixa clar; no s’hi val a badar). 

I l’aigua i la llum amb un fix suplementari de 395 euros per la climatització del local. Aquesta quantitat, que no deixa clar el plec de bases si és d’un ‘sol ús’ o de quina temporalitat es parla, és proporcional respecte de la despesa que té el comú en relació a la climatització de tot el Prat del Roure. S’explica que una vegada s’hagi instal·lat un comptador individualitzat per al bar, doncs caldrà abonar allò que marqui el comptador.

El comú posa a disposició del concessionari un equipament mínim -dos botellers, dos fabricadors de glaçons, dos dispensadors de refrescos i glaçons, una màquina registradora, una cafetera, un molinet de cafè i un rentagots- que el concessionari ha de respectar i mantenir en bones condicions. Tota la resta que calgui, va a càrrec de l’empresari. I quan acabi la concessió, es perita tot plegat i o bé el comú o bé el nou concessionari ha de recomprar el material. De fet, formalment, és el que li toca als nous aspirants.

Els aspirants han de recomprar, sí o sí, el material que hi tenen els actuals explotadors, i que ha estat valorat en 25.500 euros que els ofertants han de consignar en un xec bancari

El material aportat pels actuals explotadors del bar ha estat tarifat en 25.500 euros. I per això es demana als ofertants, que més enllà d’exposar la seva oferta econòmica, en el segon sobre de la proposta (el primer és el que conté les dades més de caràcter administratiu) hi incloguin un xec bancari per l’esmentada quantitat per fer efectiva la recompra del material en cas de resultar l’adjudicatari de l’espai. Si és aquest el cas, després cal aportar una garantia de 2.000 euros i una fiança equivalent a dues mensualitats del cànon ofert.

En fi, que si volen explotar el bar del Prat del Roure, posin la calculadora en marxa i les idees també. S’acaba el temps per fer la proposta.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending