El alts càrrecs del nou Govern surten 6.000 euros més barats cada mes que els de l’anterior executiu

L’increment de secretaris d’Estat ha estat compensada per menys ocupacions de relació especial, que per ara s’han reduït a la meitat respecte la passada legislatura

-
-
Si es donen per bons les xifres que ofereix el propi Govern, l’actual estructura administrativa d’alt nivell i naturalesa política surt poc més de 6.000 euros el mes més barata que l’administració que comandava Toni Martí. Tot i que hi ha dos secretaris d’Estat més que la passada legislatura, també és cert que ara per ara s’han reduït a la meitat els càrrecs de relació especial. Amb tot, mentre la legislatura passada es destinaven cada mes 355.568,15 euros bruts a retribuir alts càrrecs, el nou Govern assegura destinar a la mateixa finalitat mensualment 349.093,58 euros.

Aquestes dades figuren en una resposta parlamentària a una pregunta feta pel conseller de terceravia Josep Majoral, que vist l’increment de secretaris d’Estat es va interessar per la nòmina de l’Estat quant a càrrecs polítics. En la resposta es deixa clar que s’entenen per alts càrrecs tots aquells que tenen una naturalesa política i que cal que el Govern els designi, siguin funcionaris o no. Per tant, s’inclouen el cap de Govern, els ministres, els secretaris d’Estat, els càrrecs de relació especial i els directors. El mandat passat n’hi havia 74, segons les dades facilitades ara pel Govern. L’administració actual en disposa de 71.

Els salaris que es perceben són si fa o no fa els mateixos. El cap de Govern continua percebent mensualment els 6.801.77 euros bruts que rebia al seu antecessor. Els ministres han passat de 5.782,59 euros a 5.823,07 euros mentre que els secretaris d’Estat, tots, perceben 4.966,66 euros. La legislatura passada els secretaris d’Estat cobraven, segons el cas, entre 4.921,83 euros i 5.562,56. En la resposta no hi apareixen els salaris ni de caps de gabinet ni de directors o els diferents càrrecs de relació especial, sobre els quals hi ha una obligació de publicació al BOPA cada vegada que hi ha una contractació nova.

El cap de Govern continua percebent mensualment els 6.801.77 euros bruts que rebia al seu antecessor. Els ministres han passat de 5.782,59 euros a 5.823,07 euros

L’administració comandada per Toni Martí estava formada pel cap de Govern, onze ministres, deu secretaris d’Estat, un secretari general, 18 càrrecs de relació especial i 33 directors. Un total de 74 persones que percebien, en global i en brut mensual, fins a 355.568,15 euros. Això comporta que a l’any, la nòmina d’aquests alts càrrecs, sempre segons les dades facilitades ara pel Govern, ascendia a 4.622.385,95 euros bruts dividits en tretze pagues.

L’administració Espot la integren el cap de Govern, dotze ministres, dotze secretaris d’Estat, una secretària general, i un cap de gabinet i una cap de protocol. Aquests dos càrrecs en la legislatura passada eren exercits per persones de confiança i relació especial. Per ara, es passa de 18 a 9 càrrecs de relació especial i hi ha 34 directors. Tot plegat suposa un desemborsament mensual brut de 349.093,58 euros que representaran, al cap de l’any, 4.538.216,54 euros dividits també en tretze mensualitats.

Comentaris (7)

Trending