Govern va invertir 72 milions d'euros en educació el 2019

La xifra suposa un increment del 0,5% respecte a l'any anterior i representa el 16,3% del pressupost total de l'Executiu sense comptar actius ni passius

Alumnes i professors en el passadís d'una escola.
Alumnes i professors en el passadís d'una escola. Altaveu

La despesa pública en educació, sense tenir en compte les aportacions que fan Espanya i França, se situa en 71,8 milions d’euros l’any 2019, una xifra que suposa un increment del 0,5% respecte a l’any anterior. Aquest import representa el 16,3% del pressupost total del Govern (sense comptar actius ni passius financers) més el de la Universitat d’Andorra, l’Institut d’Estudis Andorrans i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, dues dècimes inferior en relació amb l’exercici 2018 i representa el 2,5% del producte interior brut (PIB)

En termes de nivells educatius, el principal augment de la despesa es concentra en l’àmbit de la segona ensenyança, amb una variació anual del +9,0% i la formació professional (+4,8%), mentre que l’ensenyament superior i la primera ensenyança són els dos únics nivells amb una disminució del -1,3% i del -0,5%, respectivament, respecte a l’any anterior.

La despesa pública en educació al Principat d’Andorra inclou la despesa educativa feta per l’Administració central, la Universitat d’Andorra, l’Institut d’Estudis Andorrans i l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament superior d’Andorra, a més de les aportacions que fan Espanya i França per a la despesa educativa dels seus respectius sistemes educatius establerts al Principat d’Andorra.

Pel que respecta a les despeses del Govern es consideren, a més de les beques i els ajuts als estudiants, les despeses dels seus projectes que fan referència a l’educació, definits per la classificació funcional i actualitzats segons les seves despeses i classificats segons els manuals de referència europeus per funcions. Dins dels projectes, es diferencien els que fan referència a despeses relacionades amb nivells educatius i els que són de l’àmbit general de l’educació. Les dades han estat publicades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending