El Govern amplia les opcions per obtenir el reconeixement del nivell de català

Els canvis s'han dut a terme arran de l'obligatorietat d'acreditar el domini de la llengua catalana per entrar dins del procés de selecció a l'Administració

Sans i Pagès explicant els canvis del reglament.
Sans i Pagès explicant els canvis del reglament.

L’executiu amplia les opcions que tenen les persones per acreditar el seu nivell de català ja sigui mitjançant els estudis realitzats en els diferents sistemes educatius del país, o bé amb els resultats obtinguts en una prova oficial per a candidats lliures. L’objectiu principal d’aquesta a la modificació del Decret de regulació dels diplomes oficials de llengua catalana, amb caràcter retroactius des del curs 2014-2015, és que mostrat aquest certificat és un requisit previ per poder participar en un procés de selecció de l’Administració.

La directora del departament d'Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Marie Pagès, i el director de Política Lingüística, Joan Sans, han estat els encarregats d'explicar les modificacions del reglament. La primera d'elles fa referències als alumnes que cursen els estudis al principat. En aquest sentit, qualsevol persona que hagi estat escolaritzat des de primer curs de segona ensenyança fins a la finalització de l’educació bàsica obligatòria és mereixedor d’un diploma d’usuari bàsic de llengua catalana (nivell A2). A més, en funció de les notes finals aconseguides, podran sol·licitar el reconeixement d’un nivell superior en funció dels estudis conclosos.

D’aquesta manera, els alumnes del sistema educatiu andorrà que acabin l’ensenyament obligatori amb una nota final d’A o B, podran convalidar-ho pel nivell B2; en cas que la nota final sigui d’A, B o C, el nivell que podran acreditar és el de B1. Els alumnes de batxillerat general o professional podran demanar el diploma de nivell C1 amb una nota final d’A o B, o el nivell B2 si la nota és d’A, B o C.

Pel que fa als sistemes educatius francès i espanyol, podran demanar el reconeixement d’un nivell B1 quan la seva nota final en acabar l’ensenyament obligatori sigui com a mínim de 14 sobre 20 punts per al francès, i de 7 sobre 10 per a l’espanyol. A batxillerat, podran convalidar-se el títol de B2 si la seva nota final és igual o superior a 14 punts, per al sistema francès, i igual o superior a 7 per a l’espanyol, mentre que si aconsegueixen entre 10 i 13,9 punts al sistema francès o entre 5 i 6,9, el títol que podran sol·licitar és el de B1.

Finalment, en el cas de les escoles congregacionals, si la nota assolida al final de l’ensenyament obligatori és superior a 7, podran sol·licitar el nivell B2; si la nota és d’entre 5 i 6,9, el títol a convalidar serà el B1. En el cas dels estudiants que finalitzin batxillerat amb més d’un 7, se’ls podrà reconèixer el nivell C1, mentre que si obtenen entre un 5 i un 6,9 podran acreditar el B2.

Les persones que hagin assolit el graduat en segona ensenyança mitjançant una prova oficial de candidats lliures, tindran dret a reconèixer el nivell B2 si han tret una nota mínima de 7 punts i de nivell B1 si la nota se situa entre el 5 i el 6,9. Per als candidats lliures que assoleixin el batxillerat o batxillerat professional mitjançant prova oficial, si la nota és de 7 el nivell a convalidar és el C1, mentre que si la nota és d’entre 5 i 6,9 podran sol·licitar el B2.

Etiquetes

Comentaris

Trending