Govern adquireix material d’aprenentatge de català i licita comprar aparells informàtics escolars

Es reeditarà el llibre ‘Veus d’Andorra 1’ i es dotarà els centres educatius de nous ordinadors portàtils

Alumnes de l'Escola andorrana treballant amb els ordinadors.
Alumnes de l'Escola andorrana treballant amb els ordinadors.

El Govern ha aprovat la reedició del llibre de material pedagògic per a l’aprenentatge de català 'Veus d’Andorra 1'. També s'ha donat el vistiplau a la licitació d’un concurs públic per a l’adquisició de material informàtic per equipar diverses escoles del país. Concretament es recerca la compra de portàtils que seran d’ús per al proper curs escolar 2023-2024.

'Veus d’Andorra' és un mètode basat en l’ensenyament per tasques. Les unitats estan seqüenciades de manera que la suma d’activitats possibilita la realització de la tasca final com a activitat global comunicativa. S’hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.

El 'Veus d’Andorra 1' inclou l’adaptació del llibre de l’alumne, el llibre d’exercicis i gramàtica i l’enllaç als arxius d’àudio per a les activitats orals. L’adquisició del material es du a terme perquè a hores d’ara gairebé s’ha exhaurit l’estoc de què disposava el departament de Política Lingüística d’aquests llibres, que constitueixen un material necessari per als aprenents de català del nivell A1+ pel seu elevat contingut didàctic, elaborat d’acord amb les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa: aprendre, ensenyar i avaluar.

El Govern ha aprovat l’adjudicació, per 8.610 euros, per a l’adquisició de 300 exemplars del material didàctic per als cursos i els centres de català a l’editorial Pamsa, que en té els drets intel·lectuals i de reproducció. Els lots de llibres de cada nivell es proveeixen a les llibreries perquè els alumnes dels cursos per a adults i els usuaris dels centres de català els puguin adquirir a un preu reduït.

Pel que fa al material informàtic i un cop analitzada la situació dels diferents centres escolars respecte a diversos tipus de material informàtic i multimèdia es fa necessària la compra de material de dotació, tant per a substituir-ne l’obsolet, com per a millorar l’aplicació de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) als centres escolars, com per a dotar aules de nova creació.

L’objectiu és que el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través de l’àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, pugui continuar impulsant projectes destinats a fomentar l’ús de les TAC als centres escolars del país.

Comentaris

Trending