Les classes en línia no es poden enregistrar sense el consentiment dels alumnes

La pandèmia i l'augment d'aquest format educatiu han obert el debat sobre la propietat intel·lectual

Una noia segueix una classe en línia.
Una noia segueix una classe en línia. ARXIU

La pandèmia i el confinament han convertit en habituals les classes en línia que comporta necessàriament el tractament de dades personals de l’estudiantat i del professorat. Els enregistraments d’imatge, so i text inclouen continguts protegits per la propietat intel·lectual.

La gravació de la classe la realitza el professorat exclusivament en exercici de la seva funció educativa. En el cas que un alumne o alumna la vulgui gravar pels seus mitjans, ha de comptar amb el consentiment exprés de tots els assistents.En les classes en les quals hi hagi retransmissió per 'streaming' o videoconferència i sigui gravada cal complir amb el deure d’informació sobre les condicions generals del tractament, sigui en el punt general d’accés a l’aula virtual, sigui a l’inici de cada assignatura o abans del començament de cada sessió.

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) ha rebut consultes sobre aquest tema i afirma que en el cas d'alumnes menors caldrà disposar del consentiment dels pares o dels tutors. L’estudiant ha de guardar també la confidencialitat deguda i respectar els drets d’imatge i propietat intel·lectual del professor o professora. L’estudiant també ha de respectar la privacitat de la resta de companys de la classe, que, pel fet d’estar connectats a la sessió, incidentalment puguen deixar exposades dades o aspectes personals.

L'augment de classes en aquest format ha plantejat molts dubtes per la novetat i la poca jurisprudència. Així i pel que fa a la difusió, segons la normativa, la propietat intel·lectual de les gravacions i dels materials que elabora cada professor o professora és de la seva exclusiva titularitat, en la seva condició d’autor. Queda prohibida sense autorització del professor o professora la seva reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació o difusió. Les classes gravades i materials docents del professor o professora no es poden difondre fora de l’entorn de la classe i únicament s’han d’utilitzar els sistemes corporatius del centre educatiu.

Comentaris (3)

Trending