Acord al Consell per incrementar les taxes de l’AQUA i crear-ne de noves

La llei que modifica aquestes figures s’ha tramitat conjuntament i encarirà en 500 euros l’acreditació de plans d’estudis i fixa el cost que tindrà la validació de nous centres d’estudis superiors que es vulguin instal·lar al país

La directora de l'AQUA, Marta Fonolleda durant la seva compareixença.
La directora de l'AQUA, Marta Fonolleda durant la seva compareixença. TERCERAVIA

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) tindrà més ingressos en poc temps. L’increment de recaptació serà fruit de la modificació legislativa de la regulació sobre les taxes que cobra l’entitat als centres que requereixen el vistiplau per tirar endavant noves formacions o actualitzar les ja existents. A partir d’ara, també hauran de ser acreditats per l’ens, un procés que suposarà costos d’entre 2.500 i 7.500 euros segons el cas.

El canvi s’ha tramitat de forma consensuada via proposició de llei que han signat els grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Independent i Ciutadans Compromesos) i el socialdemòcrata. Un text curt, amb tot just un article i una disposició final (la d’entrada en vigor) que modifica la ja existent Llei de taxes de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. Es confia que el text pugui completar el seu tràmit abans de la dissolució del Consell General per la convocatòria de les eleccions generals.

La proposició respon, de fet, a l’aprovació per part del Govern del reglament d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades del sistema andorrà d’ensenyament superior. Aquest donava nova facultats a l’AQUA. A banda d’avaluar els plans d’estudi també hauria de validar si un nou centre universitari complia els criteris necessaris per instal·lar-se al país. Vist això, es considera que hi ha “la necessitat de crear noves taxes i d’actualitzar els imports de les actuals”.

Els consellers de la comissió parlen amb la directora de l'Agència, Marta Fonolleda.

Relacionat

L’Aqua ha validat 43 titulacions universitàries des de l’any 2016

En aquest segon supòsit, el que es fa és incrementar dues de les ja previstes. Per un costat, la d’avaluació i acreditació per a l’aprovació d’un pla d’estudis, que passa de 2.500 a 3.000 euros. En el cas de la valoració per donar el vistiplau a una renovació, s’encareix de 1.500 a 2.000. Finalment, també es cobrarà 300 euros per fer el seguiment d’un pla ja existent.

Això es fa mitjançant la modificació de l’article 6 de la llei actual. En aquesta, també es creen noves figures per a l’avaluació i acreditació de centres i institucions. Així, “l’avaluació del pla estratègic de creació i implementació d’una universitat o d’una institució d’ensenyament superior privada” costarà 7.500 euros; “l’avaluació i acreditació institucional”, 5.000. I, en darrera instància, l’avaluació per renovar una acreditació suposarà un pagament de 2.500.

El text ja es troba a tràmit parlamentari. El primer pas és esperar el criteri de Govern, que s’ha de publicar com a molt tard el 9 de gener. Després caldrà veure si els grups volen o no fer esmenes, tot i que el fet que sigui una proposició acordada dona a entendre que es renunciarà a aquesta opció, fet que faria que el debat de la seva presa en consideració ja pogués ser el d’aprovació definitiva del canvi legislatiu.

Comentaris

Trending