La tempesta borsària enfonsa la rendibilitat de la ‘guardiola de les pensions’ al 2022

La cartera d’inversions del fons de reserva de jubilació de la CASS es va situar el darrer dia de l’any passat en 1.472,5 milions d’euros, després d’una pèrdua latent durant l’exercici de 126,75 milions

Seu de la CASS.
Seu de la CASS. Toni Solanelles

El daltabaix dels mercats borsaris durant l’exercici passat, producte en gran part de la guerra a Ucraïna, ha provocat que el fons de reserva de jubilació (FRJ) de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) hagi tingut la rendibilitat més baixa, segurament, de tota la seva història. A més, i producte del comportament inflacionista de l’economia andorrana, d’acord amb el cost de la vida dels països del voltant, la distància entre rendibilitat (-9,3) i IPC (7,1%) és gegant.

Certament, com que les fluctuacions dels mercats són tan accentuades, aquest primer trimestre del 2023 han fet modificar els resultats del 2022. Però si bé el gener i el febrer havien servit perquè el fons recuperés una part de la seva rendibilitat (l’increment dels interessos, per exemple, ha estat clau aquests primers compassos de l’any), és clar que la crisi bancària internacional que hi ha hagut aquest mes de març tornarà a portar la ‘guardiola de les pensions’ pel camí del pedregar.

La cartera d’inversions ha disminuït en 113,24 milions d’euros que surten de la variació negativa de valor de la cartera registrat durant el 2022 per un total de 145,15 milions d’euros als quals se’ls ha de restar els 31,92 milions d’euros dels excedents de la branca jubilació

Segons el tancament comptable del fons del 2022, que l’organisme de la CASS ja té però encara no ha fet públic, la cartera d’inversions el darrer dia de l’exercici passat ascendia a 1.472,5 milions d’euros. La cartera d’inversions ha disminuït en 113,24 milions d’euros que surten de la variació negativa de valor de la cartera registrat durant el 2022 per un total de 145,15 milions d’euros als quals se’ls ha de restar els 31,92 milions d’euros de transferències de la CASS corresponents als excedents de la branca de jubilació.

Com s’explica en l’informe que el FJR de la CASS farà públic en breu, “la variació del valor de la cartera d’inversions en un any és el resultat de certs increments de valor i altres decrements”. Concretament, el valor de la cartera s’ha incrementat durant el 2022 en 12,94 milions provinents per una banda de les rendes netes de l’explotació dels immobles en cartera una vegada dotades les corresponents amortitzacions i, d’altra banda, de les rendes en forma d’interessos i dividends  generats pels actius en cartera durant el 2022.

Mentrestant, els decrements de valor durant l’any són fruit dels costos de gestió, dipositaria i altres costos transaccionals dels actius financers per valor de 2,08 milions d’euros; les pèrdues realitzades per venda o amortització de títols en cartera durant l’exercici per valor de 29,27 milions d’euros i, finalment, pel decrement del valor de realització de la cartera d’inversions entre el tancament del 2021 i el 31 de desembre del 2022, el qual és “una pèrdua latent que fruit dels criteris comptables aplicats minora el valora de la cartera d’inversions del fons a la referida data per un import de 126,75 milions d’euros”.

fons de reserva (1)
 

El fons de reserva que actualment presideix l’exministre de Finances Jordi Cinca, per norma, hauria de batre, quant a rendiment, l’índex de l’IPC, el cost de la vida. Certament, els responsables del FJR destaquen sempre que aquesta ‘obligatorietat’ legal no és tan important d’exercici en exercici sinó a mitjà termini. El -9,31% d’aquest passat 2022 és rècord negatiu, com a mínim, en els darrers deu anys. El 2018 es va donar l’única rendibilitat negativa (-4,12%) del període esmentat. En l’altre extrem, el 2019 la rendibilitat del fons va ser del 8,67%.

Segons l’informe que s’està acabant de cuinar, les dades de rendibilitat dels darrers deu anys mostren que el FRJ ha assolit una rendibilitat per sobre de l’IPC d’Andorra, mentre que les dades dels darrers cinc anys la rendibilitat se situat per darrera del cost de la vida al Principat.

Comentaris (17)

Trending