La taxa d’ocupació de les dones augmenta un 5% el 2021

Tots els indicadors de treball estan en els nivells prepandèmia i la població assalariada es de 41.010 persones

Comentaris

Una llibretera busca un volum encarregat prèviament.
Una llibretera busca un volum encarregat prèviament. ARXIU

La taxa d’ocupació estimada en el quart trimestre del 2021 se situa en el 82,2% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 2,8 punts respecte a l’any anterior i una lleugera disminució de 0,3 punts si es compara amb el tercer trimestre de l’any. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 47.369 persones. Per sexes, en comparació amb l’any passat la taxa d’ocupació dels homes ha augmentat 0,9 punts i trimestralment ha disminuït 1,3 punts. Quant a les dones, la taxa d’ocupació s’incrementa 4,8 punts en termes anuals i 0,8 punts trimestralment.

La població assalariada estimada, segons les dades del departament d'Estadística, és de 41.010 persones, és a dir, el 83,4% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 3,4 punts respecte a l’any anterior i d’1,6 punts si es compara amb el tercer trimestre de l’any. Quant al nombre d’hores efectives treballades en el quart trimestre del 2021, s’ha incrementat un 7,7% anualment i un 6,5% en termes trimestrals, suposant una millora en llocs de feina de 2.892 i 2.476 respectivament, per un treball de 40 hores a la setmana

Aquest indicador s’estabilitza i assoleix els nivells prepandèmia. La taxa d’atur se situa en el 2,2% de la població activa i comptabilitza 1.106 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució d’1 punt anualment i 0,7 punts en termes trimestrals. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur disminueix 1 punt tant pels homes com per les dones. Trimestralment, la taxa d’atur masculí descendeix 0,6 punts i la taxa d’atur femenina 0,8 punts. Respecte a la taxa d’inactivitat, disminueix 2 punts anualment, però augmenta 0,9 punts respecte al trimestre passat. Així, es va situant en el 15,9% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.168 persones.

Per sexes, la taxa d’inactivitat dels homes es manté en línia respecte a la taxa de fa un any (-0,1 punts) i augmenta 1,7 punts en relació amb el tercer trimestre del 2021. Quant a la taxa d’inactivitat femenina es redueix 4,1 punts anualment i es manté sense variacions respecte al trimestre passat. En relació amb les economies de l’entorn, s’aprecia una millora generalitzada en les taxes d’atur tant en termes anuals com trimestrals, destacant el cas d’Espanya. Així, França s’ha situat en el 7,8%, Espanya en el 13,3% i els 27 països de la Unió Europea (UE) en el 6,4%.

Etiquetes

Comentaris

Trending