Recuperació econòmica sí, però dificultat amb els subministraments i el personal qualificat el 2022

La Cambra de Comerç considera cabdal donar una atenció prioritària a les pimes i acompanyar-les en el procés de transformació digital

Seu de la Cambra de Comerç.
Seu de la Cambra de Comerç. ARXIU

El 2022 serà de recuperació econòmica al Principat gràcies a una millora del comportament turístic a nivell internacional. No obstant, aquesta recuperació pot estar negativament condicionada per circumstàncies conjunturals que es donaran almenys en el món occidental arran de la pandèmia i que poden ser un llast. Andorra no quedarà exempta de la dificultat en el proveïment de certes mercaderies i en l’encariment del transport. Alhora, la dificultat per trobar mà d’obra qualificada també pot ser un fre a la reactivació econòmica.

Així ho observa la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) al tomb de l’enquesta internacional Eurochambres. Segons una comunicació de l’ens cameral, que recentment s’ha adherit a la plataforma que promou dita consulta, “al nostre país, seguint la tendència global, les expectatives empresarials també són més optimistes de cara al 2022, i apunten a la continuïtat de la millora de l’activitat econòmica, d’una manera més generalitzada, gràcies en bona part a la progressiva recuperació de l’activitat turística”. No obstant això, i en base a les enquestes de clima empresarial que l’entitat elabora periòdicament “i a les inquietuds que ens han fet arribar els empresaris, es fa evident que Andorra no queda al marge de les problemàtiques i riscos que afecten bona part dels països del nostre entorn, com ara els retards en el proveïment de subministraments i l’encariment dels costos de transport”.

També de manera reiterada, els empresaris andorrans mostren una clara preocupació per la dificultat de trobar personal qualificat i pels desajustos entre l’oferta i la demanda laboral, uns desajustos que poden agreujar-se en l’escenari post- covid, davant dels nous hàbits dels consumidors i de la demanda més gran de digitalització de les empreses. “Aquests riscos creixents han de ser analitzats per identificar en detall les problemàtiques específiques d’Andorra i poder elaborar propostes d’actuació en aquest àmbit que ajudin a millorar la posició competitiva de les nostres empreses”, segons la CCIS.

Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, es comparteix plenament “l’enfocament de donar una atenció prioritària a les pimes i acompanyar-les en el procés de transformació digital. Calen mesures de suport per ajudar-les a repensar el seu negoci tenint en compte el nou paradigma digital i millorar la seva capacitació sobre l’ús de les tecnologies digitals”. Aquest suport a les pimes és “fonamental per assolir l’objectiu col·lectiu d’accelerar la transició digital del conjunt de l’economia”. Per aquest motiu, la Cambra assegura que conjuntament amb el Govern està desenvolupant un programa d’acompanyament a les empreses privades.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending