El preu dels productes importants comença a moderar-se

Les dades del març revelen encara un increment interanual del 10,6% (de l’11,2% si s’agafa l’alimentació), però es constata un inici de frenada provocat principalment pel cost a la baixa dels carburants

Sortidors de carburant.
Sortidors de carburant. Toni Solanelles

Els preus dels productes que arriben al país eren al març un 10,6% més cars que els del mateix mes del 2022, fet que confirma el fort increment que s’ha registrat al llarg d’aquest any. Tot i això, les dades evidencien també l’inici d’una moderació en aquest augment. En comparació al febrer, es van reduir un 4,6%, la primera caiguda en força temps, especialment impulsada pels combustibles.

Així es comprova si s’analitzen les dades fetes públiques aquest dijous des del departament d’Estadística pel que fa a un indicador que s’ha començat a treballar recentment: l’índex del valor unitari del comerç exterior que, justament, serveix per avaluar l’evolució dels preus dels productes que entren o surten del país. Pel que fa a les importacions, el març es va tancar amb una dada de 119,2. Això suposa un 10,6% més que la registrada el mateix mes del 2022 (107,7). Per tant, es pot tenir una aproximació de com s’ha incrementat el cost de les mercaderies que arriben a Andorra.

La dada, però, suposa una disminució en comparació a la registrada el febrer. Llavors, era de 124,4, la més alta del darrer any. Així, la davallada seria del 4,2%. Per tant, semblaria que aquell mes va ser el punt àlgid dels preus i, ara, caldrà comprovar-lo amb les dades dels mesos posteriors, semblaria que s’inicia una moderació.

En aquest sentit, els productes que més contribueixen a aquesta frenada són els combustibles. La baixada al març en comparació al febrer va ser del 18,2%. De fet, el seu índex va passar de 175,9 a 143,9 i ja queda tot just cinc dècimes per sobre del d’un any abans. És  a dir, els carburants que entraven al març al país ho feien a preus similars als del mateix mes de l’any 2022. També experimenta una baixada (del 18%) el grup de les matèries en brut no comestibles, els productes químics (-3,2%) i la maquinària i equips de transport (-3,3%).

En canvi, altres productes es mantenen encara amb increments de preus. En el cas dels aliments la variació mensual va ser de l’1,6% i l’anual, al març, era de l’11,2%. Tot i això, és un increment inferior al que es registrava al febrer (14,3%).

Si s’analitzen les dades tenint en compte el lloc d’origen de les importacions, es comprova que en aquest any s’han encarit més els provinents d’Espanya (12,3%). En canvi, els de França han davallat (-4,1%). També ha crescut el cost dels que venien de la resta d’Estats de la Unió Europea, comptant també Gran Bretanya (+15%) i d’altres països del món (5,6%).

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending