La pressió fiscal baixa del 25%, el llindar que els agents econòmics consideren perillós pel país

Se situa en el 24,6% amb una disminució de 0,7 punts respecte al 2020 i de 0,4 en relació a l'any anterior a la pandèmia de coronavirus

Comentaris

Interior del despatx del departament de Tributs i Fronteres.
Interior del despatx del departament de Tributs i Fronteres. ARXIU

A partir de l’estimació avançada del PIB nominal del 2021 i el tancament dels ingressos tributaris, ja es pot avançar la pressió fiscal resultant. Segons el principi de meritació, se situa en el 24,6%, amb una disminució del 0,7 punts percentuals respecte al 2020 (25,3%) .La pressió fiscal del 2019, abans de la pandèmia, estava en el 25% El principi de meritació és una eina comptable segons la qual la imputació d'ingressos i despeses a un període concret s'ha de fer d'acord amb el moment en què realment es realitzen les operacions que els originen, amb independència de quan es cobrin o es paguin.

Tot i això amb aquest 25%, el Principat estava situat al capdamunt de la llista de països de la zona euro amb la pressió fiscal més baixa, amb només un país per davant seu; Irlanda. Tot i això, els experts i agents econòmics andorrans sempre han reclamat que la pressió no creixi i se situï entre el 22 i el 25% per no posar en perill la competitivitat del país com a plaça financera, perquè si sobrepassa aquest percentatge deixaria de ser atractiva.

Quan s'ha arribat o s'ha superar el 25%, el departament d'Estadística ho ha considerat "un lleuger creixement" mentre que els experts i, sobretot, la Cambra de Comerç ho ha qualificat de molt perillós. També han advertit d'aquest perill, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Empresa Familiar Andorrana (EFA).

Els impostos sobre la producció i les importacions incrementen un +8,6% respecte a l’any 2020, els impostos corrents sobre la renda i el patrimoni incrementen un +23,5% i les cotitzacions socials incrementen el +1,0% respecte a l’any anterior. El conjunt dels impostos experimenta l’any 2021 un augment del +8,4% alhora que el PIB incrementa un +11,2% degut al retorn de l’activitat econòmica desprès de la crisi sanitària. L’aportació a la pressió fiscal per part de les diferents figures impositives continua essent a càrrec principalment de la imposició indirecta mantenint-se amb el 36,8% a l’igual que l’any anterior. Per contra, la imposició directa presenta un increment de 2,9 punts percentuals passant del 20,4% al 23,3% per aquest 2021 i les cotitzacions socials disminueixen en 2,9 punts percentuals la seva aportació a la pressió fiscal.

Etiquetes

Comentaris

Trending